Slachtoffer kopschoppers organiseert nu buurtfeesten voor eenzamen: “Er is al genoeg onrechtvaardigheid in de wereld”

Jef Dierickx organiseert buurtfeesten
Klaas De Scheirder Jef Dierickx organiseert buurtfeesten
Jef Dierickx werd vorig jaar aangevallen in de Antwerpse metro door twee jongeren die hem hard op het hoofd trapten. Anderhalf jaar later hebben die feiten nog steeds een zware impact op zijn leven en moet hij nog dagelijks de fysieke gevolgen dragen. Toch wil hij die gebeurtenissen nu aanwenden om zijn leven een andere richting te geven. Met zijn vzw ASP zal hij na de coronacrisis elk weekend twee buurtfeesten organiseren voor mensen die leven in eenzaamheid. 

Het filmpje dat circuleerde op het internet zorgde voor een golf van verontwaardiging en woede. Twee jongeren, een derde filmde alles, trapten Jef Dierickx hard op zijn hoofd terwijl hij op een bankje zat in de metro. Jef was te aangeslagen om te reageren en richtte zijn armen op als om te vragen waarom dat nodig was zoveel zinloos geweld te vertonen. Hij hield er een hersenschudding, nekletsel en blijvende rugklachten aan over. 

Negatieve energie

Anderhalf jaar na die feiten wil Jef die negatieve energie omzetten in iets positief. “Zodra de coronamaatregelen het toelaten wil ik elk weekend op twee verschillende locaties in Antwerpen buurtfeesten organiseren. Op die manier wil ik mensen die in eenzaamheid leven uit hun isolement halen. Er zal live muziek zijn, er worden rommelmarktjes georganiseerd en DJ’s zorgen voor een spetterend feest.” Het eerste weekend van augustus staan de eerste twee buurtfeesten op de agenda aan de Royal Yacht Club België op Linkeroever.

Met deze buurtfeesten hoop ik mensen gelukkig te kunnen maken die dat nu niet zijn

Organisator Jef Dierickx

Met zijn vzw ASP organiseerde hij eerder al gelijkaardige feesten. Denk maar aan carnaval of kerstfeesten. Maar nu wil hij meer. “Wat ik heb meegemaakt, heeft me hiertoe aangezet. Elke dag kom je in aanraking met zoveel onrechtvaardigheid in de wereld. Met deze buurtfeesten hoop ik mensen gelukkig te kunnen maken die dat nu niet zijn.” 

Omdat Jef al heel wat ervaring heeft met mensen die in eenzaamheid moeten leven, heeft hij ook een goed zicht op de impact van de coronacrisis op die eenzaamheid. “Het is duidelijk dat veel meer mensen in isolement terechtkomen door corona. Heel wat mensen zijn panisch geworden om besmet te geraken en sluiten zich daarom op terwijl een wandeling helemaal geen kwaad kan. Met deze buurtfeesten hoop ik het verschil te kunnen maken voor heel wat mensen.”