Sjoemelende syndicus veroordeeld voor verduistering van 350.000 euro

Het justitiepaleis van Antwerpen.
belga Het justitiepaleis van Antwerpen.
De syndicus Padimi, intussen failliet, is veroordeeld tot een boete van 6.000 euro met uitstel. De firma had als syndicus tal van appartementsgebouwen in beheer en had minstens 348.600 euro van vijfenveertig Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME) verduisterd. Een voormalige bestuurder kreeg twaalf maanden cel, 1.500 euro boete en een beroepsverbod van tien jaar opgelegd. Vier anderen werden eenvoudig schuldig verklaard.

Padimi had zijn maatschappelijke zetel in Deurne, bij Antwerpen. De meeste gedupeerde VME’s komen dan ook uit Deurne, al zijn er ook enkele uit Brasschaat, Schoten, Stabroek en Kalmthout bij. Het onderzoek was in 2014 van start gegaan, na verschillende klachten. Een aantal mede-eigenaars had aanmaningen ontvangen voor onbetaalde facturen van de VME, vooral voor nutsvoorzieningen en verzekeringen, terwijl ze de maandelijkse provisies wel betaald hadden.

De VME’s misten ook geld: de ontvreemde sommen schommelden tussen 500 en 48.000 euro. De bedragen waren naar een eigen rekening van Padimi overgeschreven zonder enige verantwoording. Padimi bleek zich bovendien de titel van accountant of belastingconsulent te hebben toegeëigend zonder de vereiste erkenning door het IAB, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Eigen geldgewin

De firma en haar vijf voormalige bestuurders werden donderdag veroordeeld voor valsheid in geschriften, verduistering en het onrechtmatig toe-eigenen van titels. “Beklaagden maakten op grootschalige wijze misbruik van het vertrouwen dat de VME’s in hen hadden door zich aanzienlijke bedragen toe te eigenen, louter voor eigen geldgewin. Vele slachtoffers bleven hierdoor met een groot financieel nadeel achter”, stelde de rechtbank.

Het openbaar ministerie had celstraffen tot 24 maanden geëist, maar de rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met een overschrijding van de redelijke termijn. Vier bestuurders werden daarom eenvoudig schuldig verklaard. De vijfde kreeg wel een effectieve celstraf, omdat hij al eens veroordeeld was voor het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar zonder erkenning.

De curator van Padimi kreeg 117.000 euro schadevergoeding toegekend en het IAB 625 euro. De beklaagden moeten veertien VME’s bijna 150.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Voor een aantal andere VME’s, die nog stukken moeten neerleggen, zal de schade later bepaald worden.