Sint-Anna-Ten-Drieënkerk bijna beschermd monument

De Sint-Anna-Ten-Drieënkerk op Linkeroever is op weg om beschermd te worden als monument. De stad Antwerpen heeft een positief advies gegeven.


De parochiekerk werd ontworpen door architect Jos Ritzen en is gebouwd rond 1970. De kerk is gekend omwille van de 'glas-in-betonramen' gemaakt door de Franse glazenier-kunstenaar Jacques Loire. De glasramen gelden als een van de belangrijkste ensembles naoorlogse glaskunst in België. Nu de stad haar advies heeft geformuleerd, gaat het dossier terug naar de Vlaamse overheid die beslist over de voorlopige bescherming. Rekening houdend met de bezwaren uit het openbaar onderzoek beslist de minister over de definitieve bescherming. Dat betekent dat er strengere voorwaarden zullen gelden voor verbouwingen en andere aanpassingen. De periode tussen de voorlopige en de definitieve bescherming duurt maximum negen maanden. (BJS)