Schepen Tom Meeuws: “We vragen Vlaamse overheid al lang om betere LEZ-signalisatie”

11102019 Antwerpen begroting Voorstelling meerjaren begroting van de stad Antwerpen aan de pers Tom Meeuws
Klaas De Scheirder 11102019 Antwerpen begroting Voorstelling meerjaren begroting van de stad Antwerpen aan de pers Tom Meeuws
Antwerps schepen Tom Meeuws (sp.a) wil dat de Vlaamse overheid de wegsignalisatie over de lage-emissiezone (LEZ) op de grote invalswegen en langs de snelwegen drastisch verbeterd. Dat heeft hij in Wakker op Zondag op ATV gezegd. Meeuws reageert daarmee op de rechtszaak van een bestuurder die in de LEZ was beboet. De man zag zijn boete kwijtgescholden omdat de LEZ, in dit specifieke geval, onvoldoende duidelijk was aangegeven.

De rechtszaak draait rond de LEZ-signalisatie op de Singel, ter hoogte van de afrit van de E19 op het Antwerpse Zuid. Alain Strijbosch, de bestuurder van een oldtimer, was er beboet toen hij, na het uitrijden van de Craeybeckxtunnel (E19), links de Singel in de noordelijke richting was opgereden. Volgens Strijbosch kon hij op dat ogenblik niet anders dan de LEZ binnenrijden omdat de zone vooraf niet duidelijk was aangegeven.

De rechter gaf de man gelijk en schold de boete euro kwijt. “Wanneer de bestuurder ter hoogte van het verkeersbord kwam, dat het begin van de LEZ aanduidt, kon hij onmogelijk nog op reglementaire wijze vermijden om de LEZ in te rijden. Het bord staat immers niet bij het begin van de oprit, maar enkele tientallen meters verder”, oordeelde de rechter in het vonnis.

Het Antwerpse stadsbestuur vindt dat de Vlaamse overheid schuld treft aan de gebrekkige LEZ-signalisatie. “Vlaanderen is bevoegd voor de signalisatie langs de autosnelweg”, zei schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) in het debatprogramma Wakker op Zondag op ATV. “Al sinds de invoering van de LEZ porren we de overheid aan om bepaalde LEZ-borden anders te plaatsen. We hebben ook gevraagd om LEZ-borden verder van de stad te zetten zodat bestuurders voldoende op tijd op de hoogte zijn. Helaas hebben we hierover nooit gehoor gevonden. Het is kafkaiaans dat wij als stad aan Vlaanderen moeten vragen om een verkeersbord te verzetten. Het maakt me boos want zo wordt het draagvlak voor de LEZ ondergraven.”

We konden het kabinet van de Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zondag niet strikken voor een reactie.