Schelde mag nu wél als laatste rustplaats

STAD PAKT UIT MET VLAAMSE PRIMEUR

Een aantal mensen deed het al stiekem, maar nu mag het eindelijk ook van de stad: de as van een dierbare toevertrouwen aan de Schelde. De gemeenteraad moet enkel nog het collegebesluit op 29 mei goedkeuren. Opgelet: de as moet in een biologisch afbreekbare urne. Dat kan vanop een boot, maar de stad zoekt ook een geschikte plek op de Scheldeoever.

Begrafenisondernemers krijgen wel vaker de vraag voorgeschoteld voor een asbestelling op de Schelde. "Daarom ben ik verheugd", zegt Johan Dexters van Peeraer-Dexters in Deurne. "Nu kan alles netjes en respectvol gebeuren. Ik wil de kost niet geven aan alle mensen die vragen om de urne mee naar huis te nemen en die vervolgens recht naar de Schelde rijden."


De vorig jaar overleden komiek en acteur Gaston Berghmans wilde de Schelde als laatste rustplek. Maar familie en vrienden moesten uitwijken naar de kust voor Blankenberge. Antwerpen is nu de eerste Vlaamse stad die gebruik maakt van een recent gestemd Vlaams decreet om de as in een waterloop te bezorgen. Schepen voor Begraafplaatsen Caroline Bastiaens (CD&V): "De Schelde is geen stedelijk domein. We hebben daarom de toestemming moeten vragen aan de Vlaamse Milieu Maatschappij, Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ik schat dat we als stad een keer of vijftig per jaar een verzoek kregen voor een asbezorging in de Schelde."


De as moet in een eco-urne zitten. Zodra die te water gaat, blijft ze nog even drijven en zinkt ze naar de bodem, waar ze oplost. Ze is immers samengesteld uit zoutkristallen. Kostprijs: 100 à 200 euro.


Thomas Heiremans, woordvoerder van Varu (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen) verwacht dat het percentage mensen dat voortaan voor de Schelde zal kiezen, flink kan stijgen. "Heel wat Antwerpenaren hebben een sterke band met de stroom. Het valt nu nog te bezien hoe men dat gaat organiseren. Aan zee is er een rederij (Franlis, red.) die voor de asbezorgingen instaat."


Bastiaens wil het niet te véél reglementeren. "We gaan de begrafenisondernemers niet opleggen welke boot ze moeten huren. Wél zoeken we een veilige en serene plek op de oever. Je moet er rekening houden met eb en vloed, met de sterkte van de stroming. We dachten eerst aan de inham nabij het Boudewijnmonument op Linkeroever. Maar dat hebben we geschrapt omdat de urnes er te gemakkelijk in het slib kunnen vastgeraken."


De bocht van de Schelde bij de Royerssluis lijkt Johan Dexters een goede plek. "Je kan er in alle rust iets doen en de stroming is er sterk genoeg."


Thomas Heiremans is op ethisch vlak niet zo overtuigd van een asbezorging vanop de oever.


Johan Dexters wijst op de kostprijs. "Een boot huren jaagt de rekening wel omhoog. Als we het vanaf de oever doen, dan zal het zoveel kosten als een ceremonie op een strooiweide."