Rijrichting Coquilhatstraat aangepast

Tijdens de heraanleg van de Marnixplaats werd de rijrichting van de Coquilhatstraat aangepast om het verkeer beter te laten doorstromen. Op vraag van de buurt is nu beslist om deze rijrichting te behouden.


De huidige tijdelijke signalisatie wordt begin mei vervangen door permanente borden. De rijrichting in de Coquilhatstraat is dan van de Zwijgerstraat, via de De Vrièrestraat naar de Verbondstraat. (BJS)