Rechtbank bevestigt vonnis tegen advocaat

Het verzet van de Antwerpse advocaat A.T. (41) en zijn moeder tegen een eerder vonnis werd een slag in het water. De twee zijn in maart, bij verstek, veroordeeld door de correctionele rechtbank van Tongeren voor afpersing, belaging en schending van het beroepsgeheim. De rechtbank heeft het eerdere vonnis integraal bevestigd. Voor de advocaat blijft het bij een jaar cel, voor zijn moeder twaalf maanden. Aan het slachtoffer, een 66-jarige vrouw, moet A.T. 18.672 euro schadevergoeding betalen.


De advocaat leerde de vrouw kennen in Herbeumont, in de provincie Luxemburg, waar hij en zijn moeder een buitenverblijf hebben. Ze raakten bevriend en toen de vrouw hem vroeg om te helpen in een echtscheidingsprocedure, was A.T. bereid om pro deo op te treden. Volgens de advocaat stopte hij die gratis tussenkomst toen hij vernam dat de vrouw een aanzienlijke som uit de echtscheiding kon halen. Hij vroeg een ereloon van 1.000 euro. Omdat daarvan niets in huis kwam, is zijn moeder ingeschakeld om de vrouw onder druk te zetten. Zelf bracht hij het OCMW op de hoogte, waardoor de vrouw haar leefloon en ook haar appartement kwijtraakte. (JEK)