Radicaal haventracé is volwaardig alternatief voor Oosterweel

Een radicaal haventracé biedt voldoende capaciteit om doorgaand verkeer rond Antwerpen te kunnen slikken, op voorwaarde dat er voldoende sturende maatregelen zijn. Dat blijkt uit de analyses van het Vlaams Verkeerscentrum. De actiegroepen reageren positief, maar wachten nog de resultaten voor de Oosterweelverbinding af.

"Het radicaal haventracé werkt", zegt intendant Alexander D'Hooghe. "De eerste cijfers tonen aan dat het tracé erin slaagt om doorgaand verkeer van de Antwerpse Ring weg te houden. Dat gegeven is een essentiële bouwsteen waarop de overheid en de burgerbewegingen verder kunnen werken om tot draagvlak te komen de volgende jaren."


Eén belangrijke voorwaarde wordt wel gesteld: sturende verkeersmaatregelen, zoals dynamische verkeersmanagement en een gerichte tolheffing, zijn noodzakelijk om het verkeer van de Ring weg te houden. Zonder die sturing zal het radicaal haventracé niet optimaal werken.

Kennedytunnel

Een andere essentiële bouwsteen in het compromis is de Oosterweelverbinding zelf. Die blijft volgens de intendant noodzakelijk om het structurele fileleed aan de Kennedytunnel aan te pakken. In een afgeslankte (light) versie zou de Oosterweelverbinding dienst doen als een lokale ringweg, bedoeld voor verkeer dat in de stad moet zijn. Of ook die oplossing voldoende is, kon het Vlaams Verkeerscentrum nog niet berekenen.


De actiegroepen reageren positief op het cijfermateriaal. "Het radicaal haventracé komt tegemoet aan onze eis om doorgaand verkeer weg te leiden van de stad. Uiteraard zullen dan wel bottlenecks, zoals de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel, weggewerkt moeten worden. Nu moeten we bekijken wat de gevolgen zijn voor de Oosterweelverbinding", klinkt het bij de actiegroepen. (PJBA)