PVDA'ers kregen 10.000 euro te veel

PROVINCIE VORDERT ZITPENNINGEN TWEE RAADSLEDEN TERUG

Raadslid Kris Merckx.
Klaas De Scheirder Raadslid Kris Merckx.
PVDA+, die een kruisvaart houdt tegen de graaicultuur in de politiek, krijgt in de provincieraad een koekje van eigen deeg. Uit het antwoord van de meerderheid op een vraag van een N-VA-raadslid blijkt dat de twee raadsleden van PVDA+ onterecht zitpenningen hebben geïnd, goed voor in totaal een 10.000 euro. "De provincie zal deze te veel betaalde vergoedingen terugvorderen", zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

Uit een schriftelijke vraag van raadslid Eric Janssens (N-VA) blijk dat de twee raadsleden van PVDA+ onterecht zitpenningen hebben geïnd, goed voor in totaal een 10.000 euro. Ze hebben het geld verspreid over vier jaar ontvangen, als vergoeding voor hun aanwezigheid in 47 commissiebijeenkomsten. En daar knelt nu precies het schoentje. "Het huishoudelijk reglement van de provincie werd in september 2014 aangepast. Daarin staat dat raadsleden die deelnemen aan raadscommissies, maar geen stemrecht hebben omdat hun fractie te klein is, maximum drie zitpenningen kunnen ontvangen per maand. Eén zitpenning bedraagt 209,14 euro. Nu blijkt dat PVDA+, zich hier niet aan heeft gehouden. De provincie zal de te veel betaalde vergoedingen terugvorderen", zegt gedeputeerde, Jan De Haes (N-VA). PVDA+ is momenteel de enige partij die te klein is om te mogen stemmen in commissievergaderingen.


Van de twee PVDA'ers is het dokter Kris Merckx uit Hoboken die het meeste verdiend heeft, hij zou voor 6.691,5 euro te veel geïnd hebben. Het andere provincieraadslid is Nicole Naert. "De cijfers moeten nog uitgeteld worden, volgens mij klopt dat bedrag niet. Maar goed, alles wat te veel zou zijn betaald, zullen wij integraal terugbetalen. De zitpenningen zijn sowieso niet voor ons, die storten wij volledig door aan de partijkas. Wij hebben zelf gemerkt dat er sinds midden 2016 wordt betaald op goeder trouw (het raadslid moet voor de zitting start zelf op een document aangeven of hij een vergoeding mag of wil ontvangen, red.) , sindsdien hielden we rekening met de zitpenningen en hielden we ons aan de maximum drie per maand," reageert Merckx.


"Dit is een politiek spel. Ik heb komende woensdag (morgen, red.) een interpellatie in de raadscommissie over de toplonen van onze provinciale politici", kondigt Kris Merckx aan. "De voorzitter van de provincieraad (Kris Geysen van N-VA, red.) krijgt jaarlijks 17.000 euro en rijdt bovendien met een leasewagen met brandstof ter waarde van 11.000 euro. De gedeputeerden verdienen een 85.000 euro per jaar, waar ze nog eens 40.000 euro bovenop mogen verdienen in allerhande intercommunales. Daar komt nog de jaarlijkse onbelastbare onkostenvergoeding van 24.000 euro bij. Onze partij, in de Kamer maar ook op provinciaal niveau, pleit er voor om die exuberante lonen terug te dringen", beklemtoont het kopstuk van PVDA+.

Raadslid Nicole Naert.
PVDA+ Raadslid Nicole Naert.

Volledige transparantie

"Wij willen ook een volledige transparantie van de financiën van de provincie", gaat Merckx voort. "Wij pleiten voor een Zweeds model, waar zelfs een terugbetaald busticketje volledig openbaar te raadplegen valt. Het is door die vragen die PVDA+ wil stellen, dat ze (doelt op de meerderheid van N-VA, CD&V en sp.a) nu deze zogezegde onthullingen naar buiten brengen."