Provinciebelasting mag twee maanden later betaald worden vanwege coronacrisis

De Grote Markt in Antwerpen tijdens de coronacrisis.
Gregory Van Gansen / Photo News De Grote Markt in Antwerpen tijdens de coronacrisis.
In navolging van andere overheden houdt ook provincie Antwerpen rekening met wie financieel in de problemen dreigt te komen door de coronacrisis. De betalingstermijn voor de provinciebelasting wordt met twee maanden verlengd.

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen haar aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Vanwege de coronacrisis besliste het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen. Daarenboven worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.

Voor bedrijven gaan de aanslagbiljetten niet voor juni de deur uit. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.