Personeel gevangenis Antwerpen wellicht niet meer aan het werk voor start 24-urenstaking

De gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat.
Laenen De gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat.
De spontane actie die donderdagochtend uitbrak bij het personeel van de gevangenis van Antwerpen, loopt nog verder tot de start van de 24 urenstaking die om 22 uur in alle gevangenissen begint. Dat verwacht Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. Volgens de vakbonden is de aanleiding van de actie het door de directie afbreken van een personeelsvergadering die donderdagochtend aan de gang was.

Eerder kondigden de vakbonden een 24 urenstaking in alle gevangenissen aan, nadat overleg met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over minimale dienstverlening op woensdag was afgesprongen. Hoewel die actie pas op donderdagavond gepland staat, legde het personeel in Antwerpen al in de voormiddag het werk neer. “Daar was donderdagochtend een personeelsvergadering aan de gang, maar de directie brak die omstreeks 10.30 uur af”, zegt De Smedt.

Overbevolkt

Niet alleen de moeizame gesprekken over de minimale dienstverlening zorgen in Antwerpen voor wrevel. “Het is een van de meest overbevolkte gevangenissen van België”, zegt De Smedt. “In een instelling voor 400 mensen zitten bijna 800 gedetineerden. Ook daar vragen de mensen al lange tijd maatregelen voor.”

Onaangekondigde actie

“Wij hebben zeer veel moeite met het feit dat we overgeleverd worden aan de willekeur van onaangekondigde acties”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, in een reactie op de spontane stakingen. “Men stelt dat men staakt in het belang van de gedetineerden, maar dit blijkt niet uit de acties van vandaag en de voorbije dagen.” De woordvoerster benadrukt ook dat de minimale dienstverlening op dit moment nog niet in voege is, en dat het gaat over het aanbieden van “een zeer beperkt regime tijdens een staking”.

Eind september van vorig jaar legden de cipiers in Antwerpen voor bijna twee weken het werk neer, uit onvrede met het personeelstekort. Toen werd na intensief onderhandelen een akkoord bereikt over enkele maatregelen, maar het probleem van te weinig personeel en groot absenteïsme in Antwerpen houdt aan.

Politie

Het personeel, dat donderdagochtend voltallig aanwezig was, stond ‘s middags buiten. In de gevangenis heeft de politie de taken van de cipiers overgenomen. “Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft deze voormiddag aan de directie laten weten dat we opnieuw met hen willen onderhandelen, daar is nog geen reactie op gekomen”, zegt De Smedt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er voor de start van de 24 urenstaking, die loopt tot vrijdagavond 22 uur, niet meer gewerkt.