Open Vld wil meer fietsostrades

Met een mix van ervaring en jong talent trekt Open Vld naar de provinciale verkiezingen. Lijsttrekker is Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz, kopvrouw daarachter Berchems districtsschepen Ann Bakelants. Voormalig gedeputeerde Koen Helsen staat derde. Schiltz wil een verdere uitbouw van de fietsostrades.


Iedereen is het erover eens: zonder een 'mobiliteitsshift' kan het fileleed niet dalen. Willem-Frederik Schiltz is een fervent fietser. "We moeten inzetten op een nog dichter netwerk van fietsostrades én gemeenten ondersteunen die werk maken van fietspaden. Hoe we reizen, is de sleutel tot een leefbaardere omgeving." Verder moet volgens Open Vld het openbaar vervoer afgestemd worden op de gebruiker: snel, bereikbaar en goed aangesloten op andere transportmiddelen. De provincie kan in nieuwe vervoersregio's coördinator zijn. Na de top drie vinden we onder meer Aline Jacobs op vier en acteur-regisseur Steven De Lelie op vijf. Jacobs is provinciaal voorzitter voor de Liberale Vrouwen. Oud-VRT-journalist en voormalig Europees parlementslid Dirk Sterckx duwt de lijst. (PHT)