Oosterweel: het ultieme compromis

PLAN INTENDANT OVERBRUGT EISEN VAN OVERHEID EN ACTIEGROEPEN

Het nieuwe plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweel-verbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer.
DM Het nieuwe plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweel-verbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer.
Er is een historisch compromis in de maak over Oosterweel. De oplossing is even simpel als verrassend: iedereen krijgt zijn zin. Het tracé van de regering zal gebruikt worden voor het lokale verkeer, het tracé van de actiegroepen voor doorgaand verkeer.

Het overleg rond de Antwerpse Oosterweelverbinding draait op volle toeren. De actiegroepen zitten rond de tafel met de Vlaamse regering en het stadsbestuur. Ze hebben nog iets minder dan zes weken om een compromis te vinden. Lukt dat niet, dan slaat de Raad van State het project mogelijk jaren terug.


Daarom ligt er nu een nieuw tracé op tafel. In plaats van alle auto's over de Oosterweelverbinding te sturen, worden daarbij zoveel mogelijk voertuigen omgeleid langs het noorden van de stad. Dat gebeurt door de capaciteit te verhogen van de tunnels in de Antwerpse haven, door de omliggende snelwegen rond Antwerpen te versterken en via sturende maatregelen zoals een tolheffing.


Voor de 'noordelijke bypass' wordt een extra Tijsmanstunnel gebouwd en wordt de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel verhoogd. Bedoeling is dat die as wordt gebruikt voor het doorgaand verkeer. Vandaar dat de doorstroming op de omliggende wegen, zoals de E34 uit Knokke, ook wordt verbeterd.


De noordelijke bypass lijkt op het haventracé van de actiegroepen, alleen radicaler. Het komt tegemoet aan hun eis om het doorgaande verkeer buiten de stad te houden. In dit plan ligt de autostrade zelfs nog verder van de stad zodat linkeroever helemaal wordt gespaard. Dat zullen ze in Zwijndrecht graag horen.


Moet de overheid dan haar plannen inslikken? Neen, want de bypass is slechts een gedeeltelijke vervanging van de Oosterweelverbinding. Die wordt namelijk behouden voor het verkeer dat in Antwerpen of in de haven moet zijn. Resultaat: niet één, maar twee tracé's.

Intendant Alexander D'Hooghe.
BELGA Intendant Alexander D'Hooghe.

Overleg

Intendant Alexander D'Hooghe, die geen commentaar wenst te geven, heeft het plan op tafel gelegd als resultaat van het overleg tussen de actiegroepen en de overheid. De administratie krijgt de opdracht om de verkeerseffecten te onderzoeken tegen eind februari. Over de kostprijs is voorlopig weinig bekend, maar dat zou kunnen meevallen omdat het extra noordelijke tracé er al grotendeels ligt.


De verdienste van dit plan is dat het iedereen toelaat om met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel te verlaten. Tegelijk moet iedereen een stapje achteruit zetten. Tot nu toe zweert de overheid bij de Oosterweelverbinding, terwijl de actiegroepen vasthouden aan hun haventracé. Nu moeten ze die dogma's voor een stukje lossen.

Schepen is positief

De studie legt wel een essentiële afweging op tafel. Want als je auto's via het noorden van Antwerpen omleidt, dan rijdt er automatisch minder verkeer op het zuidelijke deel van de ring. Vraag is dan: heb je überhaupt nog een Oosterweelverbinding van 3,5 miljard euro nodig?


Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vindt van wel. Kennis reageert positief op het plan om een deel van het verkeer om te leiden via het noorden, maar volgens hem volstaat dat niet om de Oosterweel te vervangen. "De Liefkenshoektunnel is geen alternatief voor een derde Scheldekruising", zegt hij.


Manu Claeys van actiegroep StRaten-Generaal ziet dat anders. Hij vindt het goed dat de overheid bereid is om creatieve pistes te onderzoeken, maar verwondert zich over de selectiviteit waarmee dat gebeurt. "Waarom vergelijkt de overheid ons tracé niet gewoon met het hare? Dat zou pas echt duidelijk zijn."