Oosterweel: de sleutelmomenten

2000: toenmalig gouverneur Camille Paulus roept in april een Staten-Generaal samen. Een eerste Masterplan Oosterweel wordt geraamd op 1,5 miljard euro.


2005: voorstelling van de maquette van de Lange Wapper. Het viaduct maakt de Antwerpse ring rond via een noordelijk tracé (BAM-tracé) over het Eilandje. Vrijwel alle politieke formaties reageren positief.


2008: actiecomité Ademloos wordt opgericht. stRaten-generaal is dan al enkele jaren actief. In de zomer bestelt de Vlaamse regering een nieuwe studie naar de voor- en nadelen van een viaduct.


2009: in oktober valt een volksraadpleging in het nadeel uit van de Lange Wapper.


2010: de Vlaamse regering beslist de Lange Wapper ondergronds te steken. In één moeite worden ook de R11bis en de A102 gelanceerd.


2014: de Vlaamse regering kiest in februari definitief voor het BAM-tracé, met ook nog een tunnel onder het Albertkanaal.


2014: met Ringland komt een nieuwe, belangrijke speler in beeld. De actiegroep presenteert een ambitieus idee voor een volledige overkapping van de Ring.


2015: net voor Kerstmis wordt Alexander D'Hooghe door de Vlaamse overheid aangesteld tot overkappingsintendant.


2016: begin juni stappen de actiegroepen, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen samen in een werkgroep geleid door D'Hooghe. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland gaan handtekeningen inzamelen voor een nieuwe volksraadpleging.


2017: in januari is er slecht nieuws voor de Vlaamse regering. De auditeur van de Raad van State zet Oosterweel op losse schroeven.


(PHT)