Oorlogsmonument voor álle Antwerpse slachtoffers

De stad krijgt mogelijk één verbindend monument met daarop de namen van alle Antwerpenaren die door het oorlogsgeweld van 1940-1945 zijn omgekomen. Een wetenschappelijke adviesraad met daarin onder meer universiteitsrector Herman Van Goethem en historicus Bruno De Wever doet het schepencollege een aanbeveling in die zin.


Geen enkele Belgische stad betaalde zo'n zware tol als Antwerpen. Circa 20.000 inwoners overleefden de oorlog niet. Twaalfduizend onder hen waren het slachtoffer van de jodenvervolging. Militair geweld, zoals de V-bommen, doodde 4.500 burgers. En dan zijn er nog de verzetsstrijders, verplicht tewerkgestelden en militairen van Antwerpse origine die stierven. De slachtoffers van de Holocaust worden sinds de oorlog apart herdacht. Eén monument voor alle Antwerpse doden ligt gevoelig binnen de Joodse gemeenschap. Maar een aantal reacties wijzen er toch op dat het rapport van de adviesraad er in grote lijnen positief wordt ontvangen.


Het volgende stadsbestuur zal nu volgens schepen Claude Marinower binnen de krijtlijnen van het advies moeten verder werken. (PHT)