Ook Teniersplaats is nu werf

HERAANLEG GECOMBINEERD MET BOUW FIETSENSTALLING

De Teniersplaats wordt een strak, grijs plein met een trap naar de ondergrondse fietsenstalling.
Dieter Lizen De Teniersplaats wordt een strak, grijs plein met een trap naar de ondergrondse fietsenstalling.
In het project Noorderlijn hoort ook de heraanleg van de Teniersplaats, het plein tussen de Leien en de Meir. Gisteren werden de eerste stenen opgebroken voor de werken die 8 maanden zullen duren. Ondergronds komt er een fietsenstalling tegen 2019.

De heraanleg van de Teniersplaats is gisteren gestart. De werken zullen 8 maanden duren en worden gefaseerd uitgevoerd van gevel tot gevel. De aannemer start met het vernieuwen van de nutsleidingen en het opnieuw waterdicht maken van de dakplaat van het premetrostation Opera. Daarna wordt ook het volledige plein opnieuw aangelegd.


De eerste 4 maanden neemt de aannemer de kant richting de zuiderleien onder handen. Daarna verschuift de werfzone zich naar de kant van de Teniersbuilding. Ook daar duren de werken 4 maanden. David Teniers zal de werken vanop zijn sokkel kunnen overschouwen, want het beeld van de Antwerpse schilder verhuist niet tijdens de renovatie-operatie. Samen met het Operaplein is de Teniersplaats klaar in de zomer van 2018.

Velo-stations

Nadat de bovengrond van het plein is opgeleverd, blijft de aannemer ondergronds verder werken aan de fietsenstalling. Tegen de zomer van 2019 zal er plaats zijn voor 310 tweewielers. Via een fietshelling op de hoek van de Tabaksvest kan je de ondergrondse fietsenparking dan bereiken. Langs daar vind je ook de weg naar het premetrostation Opera. Bovengronds komen ook twee Velo-stations.


Tijdens de werken blijft er steeds een doorgang voor voetgangers en fietsers en ook de handelszaken aan het plein blijven bereikbaar. In de loop van maart 2018 wordt de oversteek wel verlegd om de nodige werken aan de De Keyserlei te kunnen uitvoeren. Ook het laatste stukje van de De Keyserlei richting Frankrijklei moet immers heraangelegd worden. Het betreft de zijde van de handelszaken, tegenover de Antwerp Tower.