Ontwerpteams kunnen aan de slag voor uitwerken Ringparken rond Antwerpse Ring

Luchtfoto van Antwerpen
Henderyckx Luchtfoto van Antwerpen
De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West zijn bekend: BUUR-Latz-Greisch-S333 in samenwerking met Antea en Levuur voor Ringpark Groene Vesten en DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE voor Ringpark West. Zij zullen een ontwerp maken voor de nieuwe Ringparken.

Ringpark Groene Vesten, dat ontwikkeld wordt op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten, zal de leefbaarheid van de ernaast gelegen wijken moeten verhogen. Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en voor geluidsbermen en –schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.

Ringpark Groene Vesten

Voor het langste van de zeven Ringparken, het Ringpark Groene Vesten, is nu een ontwerpteam aangesteld: BUUR-Latz-Greisch-S333. Dit park loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot tegen de grens van Borgerhout met Deurne. Het Ringpark Groene Vesten zal zorgen voor extra groene ruimte voor de omliggende wijken en een betere waterbuffering mogelijk maken. Verhoogde bermen of schermen zullen het geluid van de Ring verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Ten slotte maakt het park nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen.

Ringpark West

Ringpark West bundelt de gekozen leefbaarheidsprojecten ‘Stille bermen Zwijndrecht’, ‘Stille bermen Linkeroever’ en ‘Voltooien fietsnetwerk’. Met bermen en geluidsschermen vermindert Ringpark West sterk de geluidsimpact van de autosnelwegen ter hoogte van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever. Daardoor worden de omliggende groen- en woongebieden opnieuw aangename plekken. Een fietsnetwerk doorheen het Ringpark, van aan de toekomstige Scheldebrug tot aan de toekomstige Scheldetunnel, verbindt de linker- met de rechteroever en de haven. Het vervolledigen van het fietsnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan de modal split voor de Antwerpse regio.

Beide ontwerpteams gaan nog in januari 2020 aan de slag om de concepten uit de vorige fase uit te werken tot uitvoerbare plannen. 

Ringpark West
Team Intendant Ringpark West
Ringpark Groene Vesten
Team Intendant Ringpark Groene Vesten