Omgeving Royerssluis wordt fietsvriendelijker

Het Havenbedrijf Antwerpen start op 15 februari met werken om de omgeving van de Royerssluis veiliger te maken voor de fietser. Zwakke weggebruikers klaagden al langer over te smalle fietspaden en gevaarlijke kruisingen met autoverkeer.


Verschillende maatregelen brengen daar nu verandering in. Zo komen er nieuwe asfaltlagen en markeringen en wordt er een verbinding aangelegd tussen de Lefebvrebrug en de Letlandstraat. Het kruispunt van de Lefebvrebrug met de Siberiastraat wordt uitgerust met bijkomende verkeerslichten voor fietsers om de oversteek veiliger te maken. Ook de verkeersstromen op de Royerssluis worden aangepakt. Fietsers zullen zowel op de Lefebvre- als op de Royersbrug gebruik kunnen maken van een apart rijvak. De werken zullen twee maanden duren. (BJS)