Oldtimer-bestuurder in beroep vrijgesproken voor boete in LEZ: stad Antwerpen denkt aan cassatie

Alain Strijbosch in zijn oldtimer.
rv Alain Strijbosch in zijn oldtimer.
In een eerste zaak werd hij schuldig bevonden, in een tweede, identieke zaak, kreeg hij de vrijspraak:  Alain Strijbosch uit Antwerpen vocht zijn boetes aan die hij kreeg omdat hij de LEZ inreed met een wagen die niet conform is met de wetgeving. Uiteindelijk haalde hij in beroep zijn gelijk. De rechtbank oordeelde dat Strijbosch niet anders kon dan een overtreding te maken omdat rechtsomkeer maken onmogelijk was. De stad bekijkt of ze in cassatie gaat tegen de uitspraak.

De situatie: Alain Strijbosch rijdt met zijn oldtimer de Craeybeckxtunnel (E19) door richting Antwerpen. Hij houdt links aan richting het centrum van de stad. Aan de rechterkant staat een bord waarop staat aangeduid dat je de LEZ nadert. Alain rijdt verder en wil de Singel oprijden in noordelijke richting. Eens op die Singel staat het bord dat aangeeft dat je de LEZ binnen zal rijden.  Helaas, omkeren is niet mogelijk en Alain heeft een boete aan zijn been. Alain vecht die boete aan en de rechtbank velt haar oordeel.

“Uit de foto’s die in de besluiten werden opgenomen blijkt dat wanneer Strijbosch ter hoogte van het bord F117 kwam, dat het begin van de lage-emissiezone aanduidt, hij onmogelijk nog op reglementaire wijze kon vermijden om de LEZ in te rijden. Het bord staat immers niet bij het begin van de oprit die Strijbosch inreed, maar enkele tientallen meters verder. Over de onmogelijkheid om terug te draaien bestaat geen betwisting”, staat te lezen in het vonnis. Strijbosch wordt in beroep vrijgesproken en ziet zijn boete kwijtgescholden.

Zelfde overtreding, andere uitspraak

En toch. Het vonnis dateert al van juni vorig jaar. Toen moest Strijbosch zich voor de rechtbank verantwoorden voor twee zaken, die twee keer op diezelfde plek plaatsvonden, maar wel op een ander moment. “De eerste zaak was midden juni. Ook daar moest ik me verantwoorden omdat ik de LEZ binnenreed met mijn oldtimer, komende uit de Craeybeckxtunnel. Een tweetal weken later moest ik nog eens gaan voor dezelfde overtreding, op dezelfde plek maar op een ander moment”, vertelt Alain zijn verhaal. 

Twee keer dezelfde overtreding, op dezelfde plaats, dus je zou verwachten dat de uitspraak dezelfde zou niet. Niet dus. “De eerste keer werd ik schuldig bevonden. Belachelijk. De rechter luisterde zelfs niet naar mijn argumenten. De schuld was duidelijk en ik werd veroordeeld. Twee weken later werd ik echter door een andere rechter vrijgesproken voor die andere zaak. De advocaten van het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen beaamden mijn argumenten zelfs”, zegt Strijbosch. 

Cassatie

De stad Antwerpen bekijkt nu of ze in cassatie gaat tegen de uitspraak. Als de stad dat zou doen is de uitspraak in cassatie erg belangrijk voor de toekomst. “Het kan perfect dat de ene rechter een andere uitspraak doet over exact dezelfde overtreding dan de andere want het gaat in principe om twee verschillende zaken”, vertelt prof. dr. in de rechten Joachim Meese (UA). 

“Maar dat kan bij burgers leiden tot een gevoel van willekeur en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is er het hoogste rechtsorgaan, cassatie. De uitspraak in cassatie dient als precedent voor gelijkaardige zaken”, aldus Meese. Concreet betekent dat dus als de stad toch gelijk krijgt in de zaak Strijbosch, dat het erg moeilijk wordt om nog boetes aan te vechten. Omgekeerd echter, als Strijbosch ook in cassatie gelijk krijgt, dan zou het wel eens kunnen dat er nog heel wat rechtszaken aangespannen zullen worden door burgers die een boete in de bus kregen.