OCMW-raadslid Johan Peeters (sp.a) buiten vervolging gesteld

Johan Peeters.
Foto Klaas De Scheirder Johan Peeters.
Johan Peeters, OCMW-raadslid voor sp.a, is buiten vervolging gesteld. De man werd door schepen Fons Duchateau beschuldigd voor de schending van het beroepsgeheim. Het parket kon daar onvoldoende bewijs voor vinden.

De bal gaat aan het rollen daags na de zware ontploffing op de Paardenmarkt in januari. Enkele kranten kregen informatie over de staat van het ontplofte pand en sp.a klaagde aan dat de stad al maanden op de hoogte was over de slechte toestand. De N-VA zat verveeld met het perslek. De verdenking viel al gauw op OCMW-raadslid Johan Peeters. Hij heeft toegang tot die verslagen, omdat hij mee beslist of iemand een leefloon of een huurwaarborg krijgt van het OCMW. Er werd een klacht ingediend wegens 'schending van het beroepsgeheim', volgens schepen Fons Duchateau door de administratie, volgens Peeters onder druk van de OCMW-voorzitter zelf. "Een pure politieke afrekening van Fons Duchateau, allemaal om de aandacht af te leiden van de zaak die er wel toe deed, namelijk het falende woonbeleid van de stad en de ontploffing", zegt Peeters.

Twijfel

Het OCMW-raadslid is blij met de goede afloop maar zegt dat wel zijn integriteit in vraag is gesteld. "Als zo'n zaak in de krant komt, dan krijg je onmiddellijk vrienden en kennissen die vragen wat er allemaal gaande is, er wordt twijfel gezaaid en dat is pijnlijk. Pas op, het parket en justitie hebben wel altijd heel correct en heel neutraal gehandeld."

Woontoezicht

Ook zijn partij sp.a is tevreden met de beslissing van het parket maar wijst erop dat er nog steeds niets veranderd is. "De malaise in het Antwerpse woontoezicht wordt alleen maar groter. Vorige week bereikte ons het bericht van een wanhopige ambtenaar dat alle vragen van het OCMW om huizen te controleren op de plank van de kaalgeplukte dienst woontoezicht blijven liggen", zegt Tom Meeuws nog. (NBA)