Noordoostkant Eilandje wordt vernieuwende stadshaven

De stad legt een visie voor de zone Asiadok-Oostkaai, het Kempeneiland, het Mexico-eiland en Steenborgerweert (tussen IJzerlaan, Noorderlaan en Albertkanaal) op tafel. Bedoeling is naast nieuwe, leefbare wijken ook een gezonde mix met bedrijvigheid te behouden. De stad denkt aan maakindustrie, logistiek en innovatieve starters. De ontwikkeling van het gebied volgt negen krachtlijnen. Daaronder: inspelen op de mogelijkheden van de nieuwe tramlijn plús een fietsbrug over het Asiadok en het Kempisch Dok om het Singelfietspad in het verlengde van de IJzerlaan door te trekken. Verder moeten er slimme routes voor het vrachtverkeer zijn met een beperkte impact op de omliggende woonzones. (PHT)