Nieuwe samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bekend

De gemeenteraad in Antwerpen.
Klaas De Scheirder De gemeenteraad in Antwerpen.
Het college van de stad Antwerpen heeft vandaag de nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) goedgekeurd. Later dit jaar komt de commissie in haar nieuwe hoedanigheid voor het eerst samen.

De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. Ze komt maandelijks één keer samen om adviezen uit te brengen. De adviesraad telt 17 leden (en 17 plaatsvervangers), waarvan 10 deskundigen en uit 7 vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. De jury selecteerde vandaag de effectieve leden, een voorzitter en ondervoorzitter. 

“Met deze nieuwe samenstelling kiezen we voor een slagkrachtige GECORO met een uitgebreide expertise waarbij aandacht voor duurzame stadsontwikkeling een centrale rol speelt”, aldus schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.