Minister geeft klagers gelijk en tikt afvalverwerker ISVAG op de vingers

De ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk.
photo_news De ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) tikt afvalverwerker ISVAG in Wilrijk op de vingers. Aanleiding is een klacht van 360 mensen: de intercommunale zou nalaten om de besluiten van de raad van bestuur bekend te maken. Somers draagt ISVAG nu op om alle beslissingen op haar website te publiceren. ISVAG-voorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) spreekt over een storm in een glas water: “Onze besluiten zijn wél te vinden. De administratie had het beter moeten nakijken.”

De raad voor milieu en natuur in Aartselaar (MINA) en ISVAG vlogen elkaar in de haren in december. MINA riep de bevolking op om klacht in te dienen. “Het is zeer kwalijk dat al wie niet akkoord gaat met bedenkelijke beslissingen van ISVAG niet eens beroep kan aantekenen.” ISVAG sneerde terug, op haar website: “De Milieuraad van Aartselaar draait de burgers bewust een rad voor ogen en spoort hen aan om de Vlaamse administraties te bestoken met juridisch ongegronde klachten.”

De intercommunale verdedigde zich ook met de stelling dat de werken op het industrieterrein Terbekehof wél vergund zijn, net als de werken aan het warmtenet.

Raad van State

Het antwoord van minister Somers geeft de klagers nu gelijk. “Ontluisterend voor ISVAG”, reageert de MINA-raad. “ISVAG moet voortaan het Decreet voor het Lokaal Bestuur naleven en de lijst van genomen besluiten op haar website plaatsen. Door de niet-publicatie is de toezichtstermijn van deze besluiten nooit beginnen te lopen én kunnen ze nog worden aangeklaagd bij de Raad van State. Wij zullen onderzoeken of we die stap zetten.”

Het is maar de vraag of het zo ver komt. Kristof Bossuyt, voorzitter van ISVAG, heeft een verrassend antwoord klaar. “We hebben nog geen brief van minister Somers gezien. Bovendien heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur ons niet gecontacteerd én zich ook vergist. Onze lijst met besluiten staat wél op de website.” Dat klopt, maar je moet er wel even naar zoeken. De lijst vind je door te klikken op ‘Leden’, helemaal onderaan de homepage. 

Discussie gedaan? Verre van. Tegenstanders van ISVAG wijzen erop dat de lijst met besluiten van december 2019 pas is geplaatst na het indienen van een klacht door honderden mensen. En ISVAG zegt dan weer dat de regels voor publicatie binnen een vastgelegde termijn wel zijn gevolgd.

Sluiting?

Intussen heeft ISVAG nog andere katten te geselen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde twee maanden geleden de verlenging van de milieuvergunning voor de huidige verbrandingsoven tot 2025. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet zich nog over dat arrest uitspreken. Als zij het volgt, houdt het voor ISVAG in Wilrijk in november 2020 op.