Met 528 voorstellen naar de kiezer

LEDEN N-VA KEUREN VERKIEZINGSPROGRAMMA UNANIEM GOED

Bart De Wever, geflankeerd door Nabila Ait Daoud en Annick De Ridder, op het ledencongres.
Foto Klaas De Scheirder Bart De Wever, geflankeerd door Nabila Ait Daoud en Annick De Ridder, op het ledencongres.
Een wandel- en fietsbrug over de Schelde, verplichte gemeenschapsdienst voor hardnekkige sluikstorters en een Antwerpse 'identiteitskaart' die de A-kaart vervangt én uitbreidt: het zijn drie van de 528 voorstellen uit het Antwerpse verkiezingsprogramma dat de leden zondag unaniem goedkeurden op een congres.

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen: met die slogan trekt de Antwerpse N-VA in oktober naar de stembus. Zet er ook maar 'Vlaams' bij. En 'verantwoord'. "Al wie onze vrijheden, tradities en onze Vlaamse identiteit omarmt, heeft hier een toekomst", zo gaf burgemeester Bart De Wever de 600 opgedaagde leden mee. "Het gaat niet om de taal of het geloof van je ouders. Wél om de wortels die je zelf in onze Vlaamse cultuur laat groeien."


Rechten en plichten dus, met sancties voor wie niet luisteren wil. Gezinnen die thuis geen Nederlands spreken, moeten hun kleuters vanaf 2,5 jaar naar school sturen. Gebeurt dat niet, dan kan de stad een deel van het leefloon inhouden. Dat lijkt niet te rijmen met de leerplicht vanaf zes jaar, maar De Wever ziet het als een bittere noodzaak om blijvende taalachterstand te voorkomen. Wie een sociale woning huurt, kijkt maar beter uit. Als je je blijft bezondigen aan overlast, mag je een nieuwe woonst op je buik schrijven.


Mobiliteit, het beleidsdomein van schepen Koen Kennis, is uiteraard ook een van de speerpunten van het programma. Na het voorstel van een Antwerps vervoerbedrijf wil N-VA ook werk maken van een Antwerps verkeerscentrum. Dat moet de klok rond de volledige verkeerssituatie in de stad opvolgen: politie, nutsbedrijven en gps-aanbieders krijgen info over infrastructuurwerken, snelheidsbeperkingen en evenementen.

Zomer van Antwerpen

N-VA wil de stad meer dan ooit laten bruisen, maar dan met een stevige Vlaamse insteek. De Zomer van Antwerpen moet een echt stadsfestival worden. "De 'Zomer' zou wat meer op 'Winter in Antwerpen' moeten lijken", zegt Bart De Wever. "Want nu hebben we meer bezoekers in de winter dan in de zomer. Géén Gentse Feesten, echt niet, maar iets wat passanten aantrekt." De partij denkt ook aan een Antwerps volksjaar in het teken van het dialect, de liedjes en de volksverhalen.


Naast een verdubbeling van het aantal camera's is er ook sprake van het inschakelen van 'stadsmariniers', waarvoor Rotterdam model staat.


Open Vld staat daar op één lijn met N-VA. De Wever zou het liefst mensen met daadkracht het terrein opsturen: ze krijgen eigen bevoegdheden en middelen en moeten leefbaarheidsproblemen structureel oplossen. Het zelfvertrouwen is met de prima peilingen groot bij N-VA. Toch is Antwerps voorzitter Fons Duchateau, die erg populair blijkt bij de achterban, voorzichtig. "We zullen ervoor moeten zorgen dat we 'incontournable' zijn. We gaan weer helemaal alleen staan. Achterover leunen? Mag niet."