Mensen worden iedere dag armer

JAARBOEK OVER ARMOEDE DUIDELIJK:

Mensen worden elke dag armer, dat is de spijtige conclusie van het Jaarboek over Armoede. Ondanks alle inspanningen blijkt er dus geen verbetering op til. De onderzoeksgroep aan de Universiteit Antwerpen pleit dan ook voor een betere ondersteuning van de lokale overheden.

In Antwerpen wordt 27 procent van de kinderen in armoede geboren. In een gemeente zoals Boom ligt dat cijfer op maar liefst 38 procent, in Schilde ligt dat percentage daarentegen onder de 1 procent. De cijfers dateren van 2016 en komen van Kind en Gezin. De onderzoekers die dit 26ste jaarboek samenstelden, komen met enkele concrete maatregelen naar voor.


"Eerst en vooral pleiten we ervoor om een meer uniform of geautomatiseerd leefloon toe te passen. We zien dat dat nu verschilt van het ene OCMW ten opzichte van het andere. Daarin speelt de leeftijd en de attitude van de hoofdmaatschappelijk werker een rol. Zo zal een oudere maatschappelijk werker minder geneigd zijn om een leefloon toe te kennen en sneller sancties opleggen aan mensen die zich niet werkwillig tonen. Maar ook de grootte van een gemeente of stad speelt hier een rol. We willen dus een automatische toekenning van het leefloon om die verschillen weg te werken, zonder dat het onderdeel 'maatschappelijk werk' wegvalt", vertelt onderzoeker Peter Raeymaeckers.

Kloof vergroot

Bijkomend pleiten de onderzoekers voor het optrekken van het leefloon. "Dat moet opgetrokken worden naar de armoederisicogrens. Momenteel ligt dat bedrag voor een alleenstaande nog steeds 222 euro lager, vorig jaar was dat 'maar' 216 euro, de kloof vergoot dus zelfs nog."


De onderzoekers tonen ook aan dat het belang van lokale besturen belangrijk is in de strijd tegen armoede. "Gemeenten en steden kennen hun eigen situatie het beste en zouden meer financieel ondersteund moeten worden in hun armoedebeleid door de Federale en Vlaamse regeringen. We zien bijvoorbeeld in Boom, waar het armoedecijfer erg hoog ligt, dat zij wel een goed netwerk hebben uitgebouwd met middenveldorganisaties die dagelijks bezig zijn met armoedebestrijding, maar het aan financiële middelen ontbreekt om die armoedecijfers naar beneden te halen," zegt Raeymaeckers. Maar niet enkel op federaal niveau moeten er meer inspanningen gedaan worden, ook lokaal laten besturen kansen liggen. "De expertise in het veld wordt stevig onderbenut, de kennis van een CAW of Samenlevingsopbouw in Antwerpen. Maar er wordt ook veel te weinig in contact getreden met de armen zelf."


Heel wat besturen willen hun sociaal veld, met hoge kostprijs, uitbesteden aan de privé. "Daar lijkt op het eerste zicht niets mis mee, maar studies tonen aan dat voor die privé-partners niet langer de input, maar wel de output en de criteria tellen. Er is geen aandacht meer voor de kwetsbare doelgroep zelf. De procedure die in Antwerpen ook mis is gegaan, heeft voor een echte stilstand gezorgd waardoor er nu pas een sociaal beleid met CAW wordt uitgetekend. Dat zorgt voor veel vertraging."