Marktkramers hekelen uiteenlopende regels tussen de lokale besturen

Illustratiebeeld
Klaas De Scheirder Illustratiebeeld
De regels voor de heropstart van de openbare markten verschillen erg tussen de gemeenten en steden die erover beslissen en dat leidt tot veel onduidelijkheid bij de marktkramers, die zich bovendien vaak onvoldoende betrokken voelen. Dat zegt ondernemersorganisatie NSZ op basis van een bevraging van 283 marktkramers. NSZ roept de federale overheid op om duidelijkere en concretere regels op te leggen aan de lokale besturen.

In de bevraging stellen twee op de drie marktramers dat er sprake is van onduidelijke communicatie rond de heropstart van de markten. 75 procent geeft aan nooit betrokken te zijn geweest bij het overleg. “In sommige steden en gemeenten lukt het, bij andere wijzigen blijven de regels onduidelijk waardoor heel wat marktkramers net voor de start van een markt niet weten of de markt doorgaat en of ze er mogen opstaan”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). “Zo ging de stad Antwerpen herbekijken of de Vogelenmarkt toch niet dit weekend al kon worden hervat, maar de marktkramers hebben daar vervolgens niets meer over vernomen.”

Het NSZ plaatst ook vraagtekens bij de algemene federale regel van maximum 50 kramen per markt. “Bijna alle marktkramers geven aan dat het veel beter zou zijn het aantal kramen te bepalen op basis van het aantal vierkante meter openbare ruimte, zoals bij de winkels”, zegt Mattheeuws. “Op die manier zouden steden en gemeenten ook eenduidig kunnen communiceren naar hun marktkramers.”

De stad Antwerpen laat in een reactie weten dat de Vogelenmarkt nog steeds zoals aangekondigd ten vroegste op 31 mei zal plaatsvinden.