Loterij bepaalt welke 50 marktkramers op exotische markt en Vogelenmarkt mogen staan

De Vogelenmarkt in Antwerpen
Stad Antwerpen De Vogelenmarkt in Antwerpen
De exotische markt op zaterdag en de Vogelenmarkt op zondag openen vanaf dit weekend opnieuw in Antwerpen. Ze vinden plaats op de gebruikelijke locatie in de binnenstad, maar met een aangepaste inplanting. Een gerechtsdeurwaarder zal via loting bepalen wie wanneer op beide weekendmarkten kan staan. 

Sinds 18 mei zijn openbare markten onder strikte voorwaarden weer toegelaten, waaronder de beperking dat ze maar 50 kramen mogen tellen. Met respectievelijk 112 en 209 kramen overschrijden de exotische markt en de Vogelenmarkt op de Oudevaartplaats ruimschoots die limiet. Na intens overleg met de marktbonden kwam een lotingsysteem als beste oplossing uit de bus om de standplaatsen toe te kennen. “Het is een eerlijk systeem dat iedere marktkramer een gelijke kans geeft, dat was voor ons een belangrijke voorwaarde”, beklemtoont schepen voor Markten en Foren Peter Wouters.

Het is een rechtvaardig systeem, enkel zo creëer je het noodzakelijke draagvlak

Ive Cornelis (Algemene Markthandelaars Vereniging)

Inschrijven via digitaal platform

Alle marktkramers met een abonnement, uitgezonderd horeca en verkoop voor directe consumptie, mogen zich via een digitaal platform voor een standplaats inschrijven. In de loop van woensdag 27 mei worden de inschrijvingen afgesloten voor het eerste weekend van 30 en 31 mei. De 50 marktkramers die worden geloot, krijgen een plaats op de markt waarvoor ze hebben ingeschreven. De marktkramers die uit de boot vallen, krijgen voorrang bij de volgende trekking, maar moeten zich wel opnieuw inschrijven. Er komt dus sowieso niemand een tweede keer aan de beurt zonder dat alle aanvragers een plaats hebben gekregen. Een gerechtsdeurwaarder ziet erop toe dat alles volgens procedure verloopt.

De marktbonden snakten al langer naar duidelijkheid. Zij scharen zich volmondig achter het plan. “We werden van meet af aan betrokken bij de besprekingen en hadden een belangrijke stem in het akkoord. We weten nu waar we aan toe zijn. We beseffen ook wel dat de stad een dergelijk gecontroleerd lotingsysteem met digitale aanmelding niet in een-twee-drie op poten kan zetten. Het is een rechtvaardig systeem, enkel zo creëer je het noodzakelijke draagvlak”, zegt Ive Cornelis van de Algemene Markthandelaars Vereniging.

Uitbreiding lotingsysteem naar andere markten

De drie overige markten in Antwerpen met meer dan 50 kramen, konden vorige week weer openen met enkel kramen die voedingswaren aanboden. Deze vonden plaats op het Sint-Franciscusplein in Merksem, het Sint-Jansplein in Antwerpen en het Laar in Borgerhout. Als na evaluatie blijkt dat het systeem via loting goed werkt, zullen standplaatsen ook voor deze markten via loting worden toegekend. Ook handelaars die geen voedingswaren aanbieden, kunnen zich dan inschrijven. 

Sinds 18 mei werden alle openbare markten met minder dan 50 standplaatsen al via de bijzondere regeling heropend. Horeca en verkoop voor directe consumptie blijft er verboden en de bezoekers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. De afstandsregel van 1,5 meter moet gerespecteerd worden en er moet alleen gewinkeld worden, maximum 30 minuten lang. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Marktkramers voorzien ook  handgels voor de klanten en er wordt zoveel mogelijk elektronisch of contactloos betaald