Leerkracht Antwerpse school Sint-Ludgardis in quarantaine omdat familielid symptomen van corona vertoont: “Geen reden tot paniek”

Sint-Ludgardis is een bekende uniformschool in het centrum van Antwerpen.
Caroline Van de Pol Sint-Ludgardis is een bekende uniformschool in het centrum van Antwerpen.
Een leerkracht van de basisschool van Sint-Ludgardis in het Antwerpse stadscentrum is in quarantaine geplaatst omdat haar echtgenoot symptomen van het coronavirus vertoont. Heel de familie werd in quarantaine gezet en zal getest worden op het virus. Ook de kleuterschool en de middelbare school van Sint-Ludgardis zitten in hetzelfde gebouw. “Voorlopig geen nood aan extra maatregelen.”

Het COVID-19 of zogenoemde coronavirus, je kan er niet meer naast kijken tegenwoordig. Ook in het Antwerpse schoolcomplex Sint-Ludgardis met kleuter-, lager en secundair onderwijs is er sinds woensdag verhoogd alarm.

“De school deelde woensdagmiddag aan de leerlingen mee dat een leerkracht uit de lagere school in quarantaine werd geplaatst, samen met heel haar familie”, zegt een bezorgde ouder. “We hebben allemaal een brief gekregen waarin staat niet in paniek te raken. Meer info krijgen we momenteel niet. Extra maatregelen zijn er niet aangekondigd maar eigenlijk hopen we wel dat dat gaat gebeuren. Alle schoolgraden zitten daar bij elkaar in hetzelfde complex. De leerkrachten en ander personeel van de kleuterschool en het middelbaar komen dus ook in contact met juffen en meesters van de lagere school.”

Leerlingen van school gehaald?

“De school vroeg ook aan personeel om symptomen van ziekte in het oog te houden. Kinderen die bijvoorbeeld hoesten, worden naar huis gestuurd. Volgens mijn zoon, die les volgt in het vierde middelbaar, zijn er verschillende leerlingen op die manier van school opgehaald woensdag. Panikeren doen we niet, maar we maken ons wel zorgen. Moeten we onze kinderen nu naar school sturen morgen? We hopen vooral op meer duidelijke communicatie van de school.”

“Woensdag zijn er géén leerlingen van school opgehaald”, benadrukt Katelijne Pickery, algemeen directeur van Sint-Ludgardis. “Maandag zijn er wel twee kinderen met symptomen naar huis gestuurd. Die leerlingen zijn nog steeds thuis maar zitten niet in quarantaine. Ze zijn gewoon gewettigd afwezig door ziekte.”

“Geen paniek”

“Wat betreft de leerkracht vermoeden we dat het om loos alarm gaat. Maar we moeten de procedures volgen. Woensdag werden ze getest op het virus, die resultaten komen normaal gezien vrijdag ook tot bij ons terecht. Dan kunnen we pas beslissen welke stappen er mogelijk nog gezet moeten worden en zullen we opnieuw duidelijk communiceren aan ouders en leerlingen. Voorlopig is er geen reden tot ongerustheid en gaan de lessen gewoon door. Ouders die vragen hebben, mogen ons steeds contacteren. Wij zullen dan zo snel mogelijk antwoorden”, benadrukt Pickery.

“Alert blijven”

In de brief aan ouders en leerlingen wordt bevestigd dat de leerkracht van de basisschool met haar familie in quarantaine is geplaatst en dat ze getest zullen worden op het coronavirus.

“We raden iedereen aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen zoals hoesten en grieperig of koortsig voelen”, klinkt het in de brief. “Indien de symptomen bij jezelf of bij een leerling optreden, neem je contact op met de huisarts die - naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het virus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat op hun beurt de school op de hoogte brengt. Samen bekijken we dan wat er kan of moet gebeuren.”

“Indien leerlingen op school ziektesymptomen zouden krijgen, worden ze uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld”, gaat de brief verder. “Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak. Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en moet de huisarts contact op te nemen.”

De eerste bladzijde van de brief aan ouders en leerlingen.
rv De eerste bladzijde van de brief aan ouders en leerlingen.