Laatstejaars middelbaar kunnen vak aan UA volgen

Voor de meest pientere laatstejaarsscholieren van het secundaire onderwijs is er goed nieuws. Vanaf volgend academiejaar kunnen ze zich voor één vak inschrijven aan de Universiteit Antwerpen (UA). "Zo spelen we in op de vragen vanuit de scholen", zegt vicerector onderwijs Ann De Schepper.

De UA zet al langer in op de begeleiding van de eigen studenten. Met de honoursprogramma's bijvoorbeeld: sinds enkele jaren krijgen de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten uit een opleiding extra leer- en ervaringstrajecten aangeboden.


De UA ontplooit dergelijk aanbod nu ook voor de sterkste leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Vanaf het academiejaar 2018-2019 kunnen laatstejaarsscholieren zich inschrijven voor één vak of opleidingsonderdeel. "Het aanbod komt er op vraag van de scholen: zij hebben ons gevraagd of hun sterkste leerlingen een vak aan de universiteit konden volgen", vertelt vice-rector onderwijs Ann De Schepper.


De Vlaamse codex voor het hoger onderwijs biedt laatstejaars de mogelijkheid om zich voor maximaal tien studiepunten in te schrijven aan een universiteit. De Antwerpse universiteit stapte tot dusver niet mee in dat systeem, omdat leerlingen op die manier al een deel van hun leerkrediet moeten inzetten. Als ze niet slagen voor de universiteitsvakken, verliezen ze dat krediet, wat dan weer negatieve gevolgen kan hebben voor hun echte start in het hoger onderwijs, een jaar later.


Om tegemoet te komen aan de vraag van de middelbare scholen én tegelijk rekening te houden met de pijnpunten, werkte de UA een aanpak op maat uit. De Schepper: "Vanaf volgend academiejaar zal een laatstejaarsleerling zich voor één vak aan de universiteit kunnen inschrijven, maar uitsluitend met een aanbevelingsbrief van de klassenraad en met schriftelijke toestemming van de ouders als de leerling nog minderjarig is." (BJS)