Kruispunt Singel-Grotesteenweg wordt in 2021 heraangelegd

De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
Benoit De Freine De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
Het Antwerpse stadsbestuur heeft de heraanleg van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan in Berchem goedgekeurd. De weginfrastructuur is er nu tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over. De werken zouden in het voorjaar van 2021 starten.

De stad werkt voor de heraanleg samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, Water-Link en Aquafin. Het projectgebied omvat de Grotesteenweg, van kruispunt Uitbreidingsstraat tot en met kruispunt Elisabethlaan. 

De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
Benoit De Freine De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.

“Ook een deel van de Binnensingel en de Uitbreidingsstraat zijn bij de aanleg betrokken”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “In de Uitbreidingsstraat zal, ter hoogte van de Anjelierstraat, een stuk ondergronds worden verbonden met de recent aangelegde site Wolvenberg, voor natuurlijke infiltratie van het hemelwater.”

De stad streeft er naar om de werken in het voorjaar van 2021 op te starten. Het zwaartepunt zou in de zomer 2021 liggen, omdat de impact op het verkeer dan het kleinst is. Koen Kennis: “Goed nieuws is alvast dat de werken aan de Plantin en Moretuslei op schema zitten, want eerst moeten die achter de rug zijn vooraleer we aan de Grotesteenweg kunnen beginnen. Tegen de zomer van 2022 moet alles rond zijn.”

De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
Benoit De Freine De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.
Benoit De Freine De weginfrastructuur van de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan is tot op de draad versleten en de veiligheid voor zwakke weggebruikers laat de wensen over.