Isvag levert warmte aan transportbedrijf H.Essers: “Komt overeen met aardgasverbruik 700 gezinnen”

Zo zien de buizen eruit die warmte leveren aan de bedrijvenzone Terbekehof.
Kioni Papadopoulos Zo zien de buizen eruit die warmte leveren aan de bedrijvenzone Terbekehof.
Transportbedrijf H.Essers in Wilrijk neemt als allereerste bedrijf warmte af van afvalverbrander Isvag. De laatste testen zijn afgerond. Daarmee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof officieel in gebruik genomen. De geleverde hoeveelheid warm water komt overeen met het verbruik van 1 miljoen kubieke meter aardgas per jaar, of het gemiddeld verbruik van 600-700 gezinnen. De komende maanden volgen nog meer bedrijven.

Het warmtenet op Terbekehof is anderhalve kilometer lang en kost ruim 3 miljoen euro. Isvag werkt ervoor samen met POM Antwerpen, Rio-Link en de stad Antwerpen. Volgens Isvag kan de huidige installatie, die nog tot eind 2027 open mag blijven, in totaal 3 megawatt warmte leveren.

Transportbedrijf H.Essers bijt de spits af. Het zal het warme water niet alleen gebruiken om de gebouwen te verwarmen, maar ook in specifieke bedrijfsprocessen inzetten.

Stoom

Isvag produceert met de warmte van de afvalverbranding eerst stoom die in een turbine wordt omgezet in elektriciteit voor 25.000 gezinnen. Er blijft dan nog genoeg restwarmte over om water te verhitten en in het warmtenet te pompen. H.Essers moest dan wel twee ketels die draaiden op fossiele brandstof afbreken en vervangen door een warmtestation.

Klimaat

Isvag-voorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) beklemtoont de positieve bijdrage van het warmtenet aan het klimaat en de luchtkwaliteit. “Jaarlijks kunnen we 2.310 ton CO2 en 2,35 ton stikstofoxiden vermijden. Met een nieuwe Isvag-installatie (waarover de Vlaamse regering nog moet beslissen, red.) kunnen we het netwerk verder uitrollen naar Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp.”

VITO heeft ook trajecten voor restwarmte naar Neerland, universiteitscampus Drie Eiken, UZA (Edegem) en Aartselaar in kaart gebracht.

Verdeelde stad

Fluvius gaat overigens wel onderzoeken of er voor de voeding van de warmtenetten Terbekehof, Blue Gate Antwerp en Nieuw Zuid nog andere producenten dan Isvag kunnen zijn. Het valt immers niet uit te sluiten dat Isvag na 2027 verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe afvalinstallatie in de Antwerpse haven. Die kwestie verdeelt het Antwerps stadsbestuur. Sp.a is tegen een nieuwe installatie in Wilrijk, N-VA wil zich daar niet tegen uitspreken.Na een VITO-studie die twee maanden geleden de voordelen van een nieuwe afvaloven in de haven aantoonde, onthield het stadsbestuur zich van een advies aan de Vlaamse regering.