Inwoners Borsbeekstraat gaan zelf effect LEZ meten

Deze bewoners van de Borsbeekstraat gaan zelf metingen uitvoeren.
Foto ADA Deze bewoners van de Borsbeekstraat gaan zelf metingen uitvoeren.
De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout starten vandaag met eigen metingen van de luchtkwaliteit in hun straat. Voor hen scoort de stad met de invoering van de Lage Emissiezone een dikke onvoldoende.

Een twintigtal sociaal geëngageerde bewoners van de Borsbeekstraat hangen vandaag pancartes op aan de gevel waarmee ze willen duidelijk maken dat ze met opvangbuisjes de hoeveelheid schadelijke stikstofdioxidedeeltjes in hun straat gaan meten voor een periode van minstens 6 maanden.


Uit een eerder luchtonderzoek van Curieuzeneuzen bleek dat de concentraties stikstofdioxide in de Borsbeekstraat veel te hoog liggen. "De wettelijk toegelaten norm ligt op 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter, maar de Borsbeekstraat gaat daar 50 procent boven, tot 60 microgram", zegt bewoner Jan De Loof. "In 2012 liet de stad Antwerpen een studie uitvoeren door Transport & Mobility Leuven om te berekenen hoe groot het het effect van de LEZ op de luchtkwaliteit zou zijn. De resultaten waren ontnuchterend: in de Borsbeekstraat zou de LEZ voor een vermindering van 0 tot maximum 2 microgram per kubieke meter zorgen, tegen einde 2020. Een druppel op een hete plaat, meer niet. Zo halen we de wettelijke normen bijlange niet".


Volgens de actievoerders moet de stad iets doen aan de verkeersstroom in hun straat. "Hier passeren dagelijks 5000 wagens vanuit Borgerhout intra muros richting de Ring en de Turnhoutsebaan rijden. Dat zijn er anderhalf miljoen per jaar, onaanvaardbaar veel".


Een gesprek met schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud leverde niks op.


"Hoewel de resultaten van het Curieuzeneuzen onderzoek voor zich spreken, gaan we vanaf nu zelf maandelijks meten. Zo staan we sterker om de Stad op haar verantwoordelijkheid te wijzen", zegt Jan. "De leefbaarheid van de straat en de gezondheid van de bewoners lijden onder de politieke onwil om dit probleem aan te pakken.". (DILA)