Inwoner grootste dupe van 6 jaar gekibbel

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORGERHOUT

Het oud-gemeentehuis op het Moorkensplein, de thuis van de districtsraad van Borgerhout.
laenen Het oud-gemeentehuis op het Moorkensplein, de thuis van de districtsraad van Borgerhout.
Na zes jaar moeten zowel de stad als het district de balans op maken en zeggen dat het voortdurende gekibbel Borgerhout niet ten goede is gekomen. Beide besturen waren elkaars tegenpolen en om het minste werd er gediscussieerd. Het grootste slachtoffer: de inwoners van Borgerhout.

Marij Preneel (Groen) was drie jaar districtsvoorzitter in Borgerhout. "Het is er de laatste jaren fors op achteruit gegaan. Onder Patrick Janssens was het ook niet super maar er is wel een verschil. Waar we vroeger met toenmalig schepen van Mobiliteit, Ludo Van Campenhout, samenzaten over verkeerssituaties, werden onze plannen uitgevoerd, tenzij er echt een conflict was. Nu is het andersom, onze plannen worden van tafel geveegd tenzij er echt echt geen tegenargumenten zijn. Het bestuur vergeet dat wij democratisch verkozen zijn, een volwassen bestuur, als je dat niet erkent, kan je het beter afschaffen," zegt Preneel. "Ik wil niet te negatief zijn want districten zijn echt belangrijk. We hebben 80 bewonersmomenten gehad, we hebben veel met de mensen gepraat en onze projecten echt kunnen verwezenlijken. De bewoners voelen zich ook au sérieux genomen, zoals de jeugd. We hebben echt ingezet op pleinpatrons waar we de drempel naar jeugdwerking nog verlaagd hebben. En dat heeft gewerkt. Het is ook bijzonder rustig in Borgerhout. Tijdens de zomer, in de ramadanperiode, er is niets gebeurd."

De Turnhoutsebaan in Borgerhout.
Klaas De Scheirder De Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Te weinig slagkracht

Toch erkent de voormalig districtsburgemeester ook dat ze te weinig slagkracht heeft. "We zijn voor heel wat zaken bevoegd maar daar worden niet de middelen tegenover gezet. Een voorbeeld: we krijgen straks de bevoegdheid over het Boelaarpark en daar krijgen we eenmalig amper 11.000 euro voor. Behalve financieel is er ook een gebrek aan transparantie. Als we een straat willen aanpakken buigen de projectleiders en architecten van de stad zich erover, en zijn er nog 8 andere districten die beroep willen doen op die expertise. Je kan dus een project opstarten maar weet niet wanneer er gestart kan worden. Het feit dat die knowhow gebundeld is bij de stad, is een goede zaak maar als district zou je toch meer zicht willen op welk project waar in de rij staat."


Schepen van Decentralisatie (districten) en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) botste waarschijnlijk het vaakst met het district. "Het zijn vooral de Borgerhoutenaren die hiervan de dupe zijn. En ik vind dat heel erg. Ik ben geboren en getogen in Borgerhout, het district ligt me dus nauw aan het hart. Wij hebben hier altijd de deur open gelaten voor dialoog maar helaas vond het districtsbestuur het nodig om de gesprekken in de media te voeren. Dan lukt het natuurlijk niet meer om constructief samen te werken." De schepen noemt de Gitschotellei een schoolvoorbeeld van de laatste zes jaar. "Deurne wil een heraanleg, de stad heeft dat dossier mee los getrokken, De Lijn zat eindelijk mee aan tafel om de keerlus, die nota bene over fietspaden draait, te verleggen. Maar het district houdt dat tegen. Dan is er de fiestsstraat parallel aan de Turnhoutsebaan, waar ze zélf in 2014 nog om vroegen: die houden ze twee jaar later ook tegen. Nu gaat straks de Kroonstraat heraangelegd worden, maar niet het stukje tussen de Van Leenstraat en de Turnhoutsebaan, omdat het district geen laad- en loszone wil, nochtans waren al die plannen al doorgesproken."


De schepen wijt de meeste onenigheden aan een politieke sfeer. "Zelfs een collegiale brief die vanuit stad en district naar AWV zou gaan voor de heraanleg, onttramming en ontbussing van de Turnhoutsebaan, geraakt niet op de post. Is het omdat ze niet met ons in één brief willen staan? We hebben veel moeite gestoken in het district, van in het begin maar als je niet vooruit geraakt en enkel nog verwijten krijgt, dan brokkelt die wil af. In andere districten, ook met Groen en sp.a loopt dat heel anders. Een district hoeft dus geen afspiegeling te zijn van de stad, het maakt de dingen wel gemakkelijker. Ik roep alleszins de Borgerhoutenaar op om goed na te denken bij de verkiezingen." (NBA)