Infomoment over 34 nieuwe ligplaatsen voor woonboten

De stad Antwerpen organiseert op donderdag 8 februari een infomoment over de 34 nieuwe ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai. Tussen 16.30 uur en 19.30 uur kan je hiervoor terecht in het FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29.


De ligplaatsen voor woonboten aan de Houtdok-Zuidkaai worden toegekend onder de vorm van een concessie voor een periode van negen jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Om een ligplaats te bekomen, kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen met een minimumbedrag van 6.000 euro. Dit bod geldt als instapvergoeding en moet de kandidaat eenmalig betalen. Geïnteresseerden die nog niet over een woonboot beschikken, mogen ook een bod plaatsen. De belangstellenden moeten dan wel concrete plannen voor een woonboot kunnen voorleggen. (ADA)