Horeca hekelt gebrek aan inspraak in werken op Marnixplaats

Horeca-uitbaters op de Marnixplaats, die erbij ligt als een bouwwerf.
Foto Laenen Horeca-uitbaters op de Marnixplaats, die erbij ligt als een bouwwerf.
Café- en restauranthouders rond de Marnixplaats zijn niet tevreden met de werken voor hun deur. Ze klagen over een gebrekkige communicatie en vinden de werken niet meer dan electorale stemmenronselarij. Zij vragen compensaties. Maandag is overleg gepland met het districtsbestuur.

De horeca-uitbaters rond de Marnixplaats zijn niet tevreden over de werken die bezig zijn voor hun zaak. Het districtsbestuur laat samen met de stad Antwerpen de gevaarlijke kasseien weghalen om er uitgewassen beton in de plaats te leggen. De horeca-uitbaters klagen over de gebrekkige communicatie. Volgens hen is er nooit inspraak geweest van de ondernemers. "De werkzaamheden zijn twee maanden later gestart dan gepland. Dit gebeurde zonder enige vorm van communicatie. Pas na het aanschrijven van de bevoegde instanties, is er communicatie gebeurd. De verkeersborden met "Marnixplaatsen onbereikbaar" en verbodsborden om te parkeren waren wel al geplaatst in alle toegangsstraten", vertelt Johan Tisson van restaurant Lucy Chang. Volgens hem zijn de werken niet urgent en niet noodzakelijk en vinden ze enkel om electorale redenen plaats.


Districtsburgemeester Paul Cordy is het fundamenteel niet eens met de kritiek van Johan Tisson. "Als je van de buurt al verscheidene keren de vraag hebt gekregen om die werken uit te voeren omdat er ongevallen gebeuren, dat is het onze taak die onveilige situatie aan te pakken", reageert Cordy. Wel is Cordy bereid om te luisteren naar de opmerkingen van de uitbaters rond de Marnixplaats. "We kunnen bekijken of de extra ruimte rond het monument ingevuld kan worden als terrasruimte. Ook de vraag om een onderhoudsbeurt en betere verlichting kan zeker bekeken worden."


Daarnaast zegt Cordy dat er twaalf extra parkeerplaatsen komen doordat tramhokjes verdwijnen. Maandag is er een overleg gepland met de horeca-uitbaters. (ADA)