Heikele punten Ringfietspad worden aangepakt

Tractebel
Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en Alexander D'Hooge, intendant voor overkapping en leefbaarheidmaatregelen, hebben hun plannen voorgesteld om de fietsostrades rond Antwerpen te optimaliseren.

Om mensen nog meer aan te moedigen zich te verplaatsen met de fiets, investeert de stad in het optimaliseren van de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de districtenroute. Zo zal het fietspad onder de Stenenbrug, de Grote Steenweg en de Gerard le Grellelaan worden doorgetrokken. Tussen de Stenenbrug en de Luitentent Lippenslaan zal een geluidsberm de geluidskwaliteit verbeteren voor de omwonenden. Die geluidsbermen hebben een dubbele functie. Schepen Koen Kennis: "De bermen hebben in de eerste plaats als doel het geluid van de wagens tegen te houden, maar die zouden in de toekomst ook gebruikt kunnen worden als constructie om de overkapping van de Ring mogelijk te maken." Maar, zegt Kennis, dat betekent niet dat de overkapping er sowieso komt.

Minder kilometers

Concreet stelden de schepen en de intendant drie optimalisaties voor die de veiligheid en het comfort van de fietser moeten verbeteren. In de eerste fase wordt de situatie aan de Stenenbrug aangepakt. Op dit moment moeten fietsers nog helemaal rondrijden langs de Collegelaan en het Rivierenhof. Maar met de heraanleg van de Turnhoutsepoort kunnen fietsers van het Ringfietspad van noord naar zuid en omgekeerd het Singelfietspad gebruiken, een verkorting van een kleine kilometer op het traject. Fietsers zullen onder de Stenenbrug door kunnen rijden. Op die manier kunnen zij zonder de drukke baan te moeten oversteken, doorrijden. Het voorontwerp voor de doorgang is klaar. De realisatie wordt voorzien begin 2018. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe fietsroute in het najaar van 2018 in gebruik kunnen genomen worden.


Een tweede en derde optimalisatie gebeurt aan de Grote Steenweg en Gerard le Grellelaan. Ook hier zal het fietspad onder de brug duiken. Het probleem van de op-en-afritten zal opgelost worden met een fietsbrug. Dit project moet wel nog verder uitgewerkt worden en zal later gerealiseerd worden.