Havenbedrijf wil vervuild fort inkapselen

Als de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ermee instemt, wil het Antwerpse Havenbedrijf het decennialang industrieel vervuilde Fort Sint-Filips saneren door het in te kapselen met een ondoorlaatbare wand die tot 35 meter diep gaat. De operatie zou ruim 22 miljoen euro kosten.

Fort Sint-Filips dateert uit de negentiende eeuw en maakte deel uit van de Antwerpse fortengordel. Het verloor nog voor de Eerste Wereldoorlog zijn militaire functie. In de loop der jaren werd de overwoekerde site gebruikt om allerlei industrieel afval te dumpen of te verbranden. Een studie heeft uitgewezen dat er grote hoeveelheden olie, benzeen en pcb's in de ondergrond zitten. Bovendien verspreidt de verontreiniging zich steeds dieper en verder in de bodem.


Het Antwerpse Havenbedrijf onderzocht onlangs vier opties om de verontreiniging aan te pakken. Een diepe slibwand rond het terrein zou het beste alternatief zijn. De opties werden afgewogen op het vlak van onder meer milieu-impact, technische haalbaarheid en financiële kosten. Die laatsten, ruim 22 miljoen euro, zullen volledig door het Havenbedrijf worden gedragen.


Als OVAM het voorstel goedkeurt, zouden de werken eind 2018 kunnen beginnen. (BJS)