Gruunrant vraagt bescherming zonevreemde bossen

Beweging GruunRant vraagt minister Joke Schauvliege om de oude waardevolle bossen binnen de reservatiestrook van de A102 aan te duiden als bedreigd. Deze bossen liggen in zonevreemd gebied. Toch nam de minister ze niet op in haar lijst van te redden zonevreemde bossen. "Nochtans bestaat er waarschijnlijk geen grotere bedreiging voor een bos dan te liggen in een strook waar een nieuwe autostrade is gepland" zegt Paul Lermytte, coördinator van GruunRant.


"De eeuwenoude bossen van Amerlo, Calixberg, het park van Schoten en Ertbrugge zijn bij de meest waardevolle van onze regio. De minister dreigt hier een historische kans te missen en we hopen dat zij de betreffende bospercelen alsnog zal redden". Begin mei wil Gruunrant een eigen voorstel over de A102 lanceren. Op 14 mei organiseert Gruunrant een fietstocht langsheen een mooie nieuwe groen-route door het gebied, met vertrek om 14u30 aan het kasteel van Schoten. (DILA)