Gezin met huis in Turkije vliegt uit sociale woning

AL MINSTENS 24 BUITENLANDSE EIGENDOMMEN IN OCMW-ONDERZOEK

Maandag kreeg voor de eerste keer een gezin in Antwerpen het bevel zijn sociale woning te verlaten omdat het een woning bezit in het buitenland. De Turkse familie moet ook 48.000 euro aan onterecht verkregen sociale huurkorting terugbetalen. In 26 andere onderzochte dossiers ontdekte het ingeschakelde onderzoeksbureau nog eens minstens 23 andere eigendommen.

Het gezin dat binnen de 6 maanden moet verhuizen omdat het een woning in Turkije bezit, zou dat huis al 7 jaar geleden gekocht hebben. Dit terwijl ze al sinds 2004 in Antwerpen in een sociale huurwoning huren. "Omdat ze willens en wetens de boel belazerd hebben, moet het gezin ook de sociale huurkorting, het verschil tussen de marktwaarde van een huurwoning en wat je betaalt aan de sociale huisvestingsmaatschappij, terugbetalen, in dit geval zo'n 48.000 euro. Maar het belangrijkste is dat er nu een woning vrijkomt voor een gezin dat er wél nood aan heeft", zegt OCMW-schepen Fons Duchateau (N-VA). In 26 andere dossiers werden 23 buitenlandse eigendommen ontdekt, niet noodzakelijk in bezit van evenveel gezinnen. Zo zou één Marokkaanse familie liefst 14 buitenlandse panden in bezit hebben.


Antwerpen besliste vorig jaar als eerste Belgische stad om het buitenlands vermogen van steuntrekkers te gaan onderzoeken. Daarvoor werd een Nederlands onderzoeksbureau ingeschakeld, Soza Expert. In Nederland worden al langer zulke onderzoeksbureaus gebruikt om via het buitenlands kadaster uit te pluizen of steuntrekkers een woning of (veel) grond in het buitenland bezitten. Indien dit het geval is, kunnen de mensen uit hun sociale woning gezet worden. "We bekijken dit geval per geval. Wie na een onverdeelde erfenis bijvoorbeeld 5 of 10 procent van een woning bezit, gaan we natuurlijk niet uitzetten", aldus Duchateau.


In Nederlandse steden zou er volgens Duchateau "in 30 tot 60 procent van de gevallen sprake zijn van dit soort fraude". Of het in Antwerpen zo'n vaart loopt, moet nog blijken. "Het gaat nog om een proefproject waarbij we 6 nationaliteiten onderzocht hebben: Marokkanen, Turken, Polen, Spanjaarden, Nederlanders en Surinamers". Net die selectie op nationaliteit wrong in Nederland menig dossier voor de rechtbank achteraf de nek om. "Het klopt dat bepaalde Nederlandse gemeenten dit ongelukkig hebben aangepakt door één bepaalde doelgroep te selecteren", zegt Duchateau. "Of ons onderzoek de toets van het gerecht doorstaat, kunnen we nu niet inschatten. Wat wel duidelijk is, is dat wij een logische selectie hanteren. Als je kijkt naar onze klantengroepen zijn dat de grootste groepen".


Een tweede kritiek bij de lancering van het Antwerpse proefproject was dat controle van steuntrekkers eigenlijk de taak is van de overheid en niet van een extern bedrijf. " Er is al vaak geprobeerd om federaal verdragen met landen van herkomst af te sluiten, maar als die landen de info niet willen of kunnen delen, is het onze plicht als lokale overheid om andere wegen te zoeken. Ik denk dat wij die wegen nu gevonden hebben", meent Duchateau. "We hebben dit proefproject opgestart om te zien of het probleem er is en dat blijkt het geval. Ik hoop dat de kritiek nu verstomt zodat we dit verhaal verder kunnen uitrollen en dat het ook met federale wetgeving verder onderbouwd kan worden".