Gevel Rubenshuis wordt gerenoveerd

Laenen

De portiek en het tuinpaviljoen van het historische Rubenshuis zijn momenteel in restauratie. Het zijn de enige twee originele overblijfselen uit de woning van Rubens, die sinds de 18de eeuw ingrijpend verbouwd werd, en die bovendien zeldzame sporen bevatten van de meester als architect.


Om te voorkomen dat de gerestaureerde portiek te fel zou afsteken tegen de aangrenzende (vervuilde) gevel op de binnenkoer van het Rubenshuis, is beslist om die laatste nu ook onder handen te nemen. Aan de gevel moet voegwerk hersteld worden en zullen de bakstenen gereinigd worden. De werken aan de gevel gebeuren nog dit jaar, zodat de plaatsing van een beschermende glazen luifel in het voorjaar van 2019 niet in het gedrang komt. (BJS/