Geen Park, wel 'Parking' Spoor Oost

STAD WIL SITE GEBRUIKEN ALS PARKEERRUIMTE TIJDENS WERKEN OOSTERWEEL

De Scheirder
De stad wil Park Spoor Oost gebruiken als parkeerruimte tijdens de volledige duur van de werken aan de Oosterweelverbinding. Die aankondiging komt aan als een koude douche voor het groene districtsbestuur van Borgerhout én de honderden buurtbewoners die zich al uitspraken voor een groen park op de site. "Het district zal bezwaar aantekenen. Ik roep de buurt op om massaal te reageren", regeert Marij Preneel.

De stad Antwerpen geeft een positief advies voor het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, red.) voor het Oosterweeltracé. Het stadsbestuur vraagt echter aan Vlaanderen een verfijning van het plan, "met extra aandacht voor leefbaarheid, nieuwe mogelijkheden voor stadsontwikkelingen en minder hindermaatregelen".


Opvallendste in het rijtje opmerkingen (zie kader, red.) van de stad is de compensatie van verloren parkeerruimte. "Tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding moeten enkele parkeerterreinen rond het Sportpaleis plaats ruimen voor verschillende werven. Om dat gemis aan parkeerplaatsen op te vangen, willen we Park Spoor Oost kunnen gebruiken als parkeerruimte tijdens de volledige duur van de werken, een 'minder hinder-zone'", aldus schepen van Verkeer Koen Kennis (N-VA).


Volgens Kennis staat die invulling de mogelijke komst van de Sinksenfoor in 2015 naar de site niet in de weg. "De onderhandelingen met de NMBS (eigenaar van het terrein, red.) over de Sinksenfoor lopen nog, maar volgens ons is het terrein groot genoeg om de twee te combineren. Nu staat de Sinksenfoor trouwens toch ook op een parking?". Wie vreest dat er geen stukje groen meer overblijft in Borgerhout wil Kennis geruststellen: "Een parking kan volgens ons ook op een groene manier ingevuld worden. In ons bestuursakkoord staat dat we Park Spoor Oost vooral willen ontwikkelen als KMO-zone, daarbij kunnen ook stukjes groen voorzien worden. Bovendien is er nog niets definitief beslist."

Regelrechte schande

Het Borgerhouts districtscollege noemt de plannen van het stadsbestuur een regelrechte schande. "Dat de stad bovendien argumenteert dat ze het GRUP bijstuurt en van Spoor Oost een parking maakt 'om de leefbaarheid te verhogen' is van een ongekend cynisme", zegt districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen). "Het lijkt wel of Bart De Wever en co oud-Borgerhout wil verstikken, in plaats van leefbaar te maken."


De buurtbewoners die ijveren voor een multifunctioneel Park Spoor Oost met veel groen zien de plannen van de stad ook totaal niet zitten. "Er is nu al een nijpend tekort aan groen in Borgerhout, nauwelijks één vierkante meter groen per inwoner", zegt Michel Franssen van de bewonersvereniging Park Spoor Oost. "Dit terwijl er heel veel jonge gezinnen wonen met kinderen. Als je bedenkt dat er voor de Oosterweelverbinding ook al een stukje van het Rivierenhof verdwijnt, dan is het omtoveren van Park Spoor Oost in een grote werfparking een nieuwe slag in het gezicht van de Borgerhoutenaar."


De site van Spoor Oost is in totaal 27 hectare groot. Op dit moment is er 10,5 hectare vrij, die wacht op een nieuwe invulling. "Uit een grootschalige buurtbevraging blijkt dat 62% van de omwonenden 50 tot 75% van het terrein als park wiltingevuld zien", zegt districtsschepen Roger Koreman (sp.a). In plaats van ruimte voor de buurt, en groen om de ongezonde effecten van de Ring te bufferen, kiest dit stadsbestuur ervoor om er een mega-parking van te maken. Dankzij dit stadsbestuur krijgt het overbelaste Borgerhout ook nog de rekening gepresenteerd van de werken aan de Oosterweelverbinding. Met leefbaarheid heeft dit niets te maken."

Bezwaar

"Schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde heeft ons een rad voor de ogen gedraaid. In november vorig jaar verzekerde hij het districtsbestuur dat de site vooral een plaats zou zijn voor de buurt en stelselmatig zou vergroend worden. Daar komt nu niets van in huis", zegt Koreman.


"Het district Borgerhout wil bezwaar aantekenen tegen het GRUP. Ik roep de buurtbewoners ook op om massaal te reageren", besluit Marij Preneel. De buurt plant alvast een affichecampagne.