Gebied rond Noorderlaan moet mix van groen, wonen en werken worden

De Noorderlaan
Klaas De Scheirder De Noorderlaan
Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven is de laatste decennia geëvolueerd naar een omgeving waar het industriële karakter sterk is afgebouwd. De komende jaren moet het nieuwe stadsdeel een evenwichtige mix van handel, recreatie en groen worden.

Vandaag is het gebied nog bestempeld als ‘industriegebied’ en gebied voor ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s’ volgens het gewestplan, maar die bestemmingen zijn dus toe aan verandering. “We willen met dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zorgen voor een zichtbare kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein langs de Noorderlaan die werd hervormd tot een stedelijk boulevard. Voordien mocht de zone tot 100 procent worden verhard maar met dit RUP leggen we bouwvrije zones op waar er groene dwarsverbindingen komen met linken en doorzichten. Ook is er aandacht voor natuurlijk waterbeheer met ruimte voor open infiltratie. In de hoek van de Groenendaallaan en de Noorderlaan kan ook bijkomende detailhandel worden ontwikkeld tot een maximale vloeroppervlakte van 15.000 vierkante meter”, aldus schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder. In de voorschriften wordt bepaald dat die detailhandel niet concurrentieel mag zijn met kleinhandel in de kerngebieden. Daarom worden enkel bepaalde branches van producten toegelaten zoals doe-het-zelf of meubels bijvoorbeeld. Daarnaast worden ook gemeenschapsvoorzieningen toegelaten en is het zelfs mogelijk om stadslandbouw in de praktijk te brengen bijvoorbeeld op het dak van bedrijfsgebouwen.

Nu het ontwerp voorlopig is vastgesteld, volgt een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en eventueel te reageren, online of op papier in het districtshuis van district Antwerpen. De ambitie is om tegen de zomer van 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.