Gallo-Romeinse sporen ontdekt in kelder Antwerps stadhuis: ‘t Schoon Verdiep is gebouwd op afvalkuil

De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
Kioni Papadopoulos De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
Stadsarcheologen hebben in de kelders van het Antwerpse stadhuis sporen en vondsten ontdekt waarvan de oudste uit de Gallo-Romeinse periode dateren, bijna tweeduizend jaar geleden.

De stadsarcheologen vonden onder het Antwerpse stadhuis een achttal kuilen – wellicht gaat het om afvalkuilen - met voorwerpen uit de Gallo-Romeinse periode, bijna 2.000 jaar geleden. Het gaat om heel wat potscherven, houtskool en enkele kleine metaalvondsten.

Een aantal grote kuilen bevatten opvallend veel hoornpitten; het binnenste van rundhorens. Die zijn mogelijk toe te schrijven aan ambachtelijke activiteiten in de buurt, bijvoorbeeld van slagers, hoorn- en/of leerbewerkers. Op basis van de aangetroffen scherven dateren de kuilen uit de late middeleeuwen.

Een laatmiddeleeuwse hoornpit.
Stad Antwerpen Een laatmiddeleeuwse hoornpit.

Burgemeester Bart De Wever: “Het is wel verrassend dat er zich nog dergelijke oude sporen onder het monumentale stadhuis bevinden. Cornelis Floris de Vriendt liet het stadhuis tussen 1561 en 1564 oprichten op de westzijde van de Grote Markt. Om de kelderverdieping te realiseren, werd van het toenmalige marktplein enkele meters afgegraven. Hierdoor ging heel wat informatie over het middeleeuwse marktplein verloren. De stadsarcheologen leveren met de ontdekking van de Gallo-Romeinse sporen wel aanvullende inzichten over de voorgeschiedenis van de stad.”

Rijnland

De ontdekking van de Gallo-Romeinse kuilen leert dat de toenmalige nederzetting(en) zich nog meer naar het zuiden uitstrekte(n), en bevestigt het recente vermoeden dat de nederzetting groter was dan vroeger werd gedacht. “Wat bovendien nog duidelijker wordt, is dat het Gallo-Romeinse Antwerpen, waarvan we de toenmalige benaming niet kennen, toegang had tot een uitgestrekt handelsnetwerk”, aldus de stad Antwerpen. “De vele scherven geïmporteerd aardewerk kwamen onder meer uit het Rijnland. Dit wijst enerzijds op een overname van de Romeinse cultuur van de lokale bevolking en anderzijds op de welvaart van de nederzetting en haar bewoners. De ligging aan verschillende verbindingswegen over water en land zal hierbij een cruciale rol gespeeld hebben.”

Het archeologische onderzoek in de kelder van het Antwerps stadhuis kadert in de totaalrenovatie. De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport en de opgegraven vondsten komen terecht in het depot voor onroerend erfgoed van de stad Antwerpen.

Crematiegraf

Nieuw zijn Gallo-Romeinse vondsten onder het Antwerpse stadscentrum niet: al bij opgravingen in de jaren 1950 nabij het Steen werden historische potscherven ontdekt. Begin jaren 1970 werden een aantal waterputten en paalsporen gevonden onder de middeleeuwse stadskern tussen het Vleeshuis en het stadhuis. In 2002 leerde de ontdekking van een crematiegraf de stadsarcheologen waar de vroegere bewoners onder meer hun doden begroeven, of in dit geval cremeerden. En ook bij recentere opgravingen in de middeleeuwse stadskern werden historische voorwerpen gevonden.

De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
Kioni Papadopoulos De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
Kioni Papadopoulos De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.
Kioni Papadopoulos De Antwerpse stadsarcheologen aan het werk in de kelder van het stadhuis.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.