Efficiëntere 'Spaghettiknoop' op komst

In afwachting van een eventuele overkapping van (delen van) de Antwerpse ring, willen de stad Antwerpen en partners zoals het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) binnen enkele jaren werk maken van een heraanleg van de zogenaamde 'Spaghettiknoop'


- de verkeersknoop ter hoogte van de Kennedytunnel op het Antwerpse Zuid. Het stadsbestuur keurde een ambitienota goed die het knooppunt efficiënter en veiliger wil maken.


In de toekomstplannen is er nog slechts sprake van één aansluitingscomplex met twee kruispunten op een nieuwe verbindingsweg voor auto's tussen de Leien en de Generaal Armstrongweg.


Een belangrijke rol is weggelegd voor het NMBS-station Antwerpen-Zuid. Er lagen sowieso al plannen op tafel om dat op te waarderen, maar in de huidige ambitienota wordt het omschreven als een echt knooppunt voor openbaar vervoer, waar je snel kan overstappen op trams, bussen of andere vervoersmiddelen. (BJS)