Eerste spadesteek op Zuiderdokken

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en aannemer Van Laere hebben gisteren het officiële startschot gegeven voor de bouw van de eerste parking onder de Gedempte Zuiderdokken. Als alles volgens de planning verloopt, opent parking Steendok begin 2019 de deuren.

Onder de Gedempte Zuiderdokken komen twee parkeergarages: parkings Kooldok en Steendok. Samen bieden ze tweeduizend parkeerplaatsen voor auto's en driehonderd voor fietsen. Ook buurtbewoners kunnen er een parkeerplaats huren.


In een eerste fase wordt parking Steendok gebouwd, goed voor een negenhonderd auto- en 125 fietsparkeerplaatsen. De officiële start van de werken is gisteren gegeven.


De parkings worden opgetrokken binnen de oude dokranden van het Kooldok en het Steendok en tellen elk vier verdiepingen onder de grond met op niveau -1 de fietsenparkings. Op de niveaus -2, -3 en -4 komen aan elke voetgangersuitgang parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Ook zijn er laadplaatsen voor elektrische auto's en fietsen gepland. Boven de parkings komt een grondlaag van 1,5 meter. Zo kunnen er bomen worden geplant. Dok Zuid, het ontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken, zal na de heraanleg groener zijn dan vandaag met nieuwe bomen, struiken en planten. Er zullen ook meer bomen staan: 465 bomen tegenover 374 vandaag. Om tot een optimale situatie te komen, moeten tijdens de werken bomen verdwijnen. Bomen die blijven staan, moet de aannemer tijdens de werken beschermen. (ADA)