Een overzicht van haar carrière

Studeert in 1972 af aan de Vrije Universiteit Brussel


Wordt advocaat in Antwerpen met wijlen Jef Dyck als patroon.


Wint in 1975 pleitwedstrijd Herman De Jongh


Benoemd in 1979 tot rechter eerste aanleg in Turnhout


Wordt in 1981 aangesteld tot onderzoeksrechter in Turnhout


Wordt benoemd in 1989 tot vrederechter in kanton Deurne (PLA)