Een ‘Kamp Waes’ voor het onderwijs: schepen Jinnih Beels (sp.a) wil tekort aan leerkrachten met sterke campagne aanpakken

Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) hoopt dat de Vlaamse regering mee werk maakt van het aanpakken van de krapte aan leerkrachten.
Joel Hoylaerts / Photonews Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) hoopt dat de Vlaamse regering mee werk maakt van het aanpakken van de krapte aan leerkrachten.
Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) gaat een campagne lanceren om meer mensen voor de klas te krijgen. Het onderwijs kijkt immers tegen een nijpend tekort aan en met de bevolkingsaangroei zal de nood nog toenemen. Beels denkt aan een soort van ‘Kamp Waes’. “Vast ligt dat nog niet. Een blik achter de schermen of afgestudeerde leerkrachten volgen in hun eerste jaren: ook dat is mogelijk.”

De komende vijf jaar verwacht men in de stad Antwerpen elk schooljaar voor leerkrachten kleuter- én lager onderwijs samen 350 tot 400 vacatures. Voor het secundair onderwijs liggen die cijfers wellicht nog hoger. Dat kan ook niet anders: tegen 2025 zijn 2.300 extra plaatsen voor leerlingen nodig in het basisonderwijs en 7.555 in het middelbaar.

Aantrekkelijke job

In ‘De Zondag’ loste bevoegd schepen Jinnih Beels het idee voor een programma à la Kamp Waes. Dat mist zijn effect niet: het leger kreeg meteen een pak extra sollicitaties binnen. “Je moet mensen goesting doen krijgen in lesgeven. Als je het hebt over de kwaliteit van ons onderwijs, gaat dat in de eerste plaats over de kwaliteit van het lerarenkorps. Je moet dat beroep opnieuw aantrekkelijk maken.”

Maar of er met zo’n format als Kamp Waes zal worden uitgepakt, is lang niet zeker. “Het kan als de media daarvoor voldoende interesse tonen”, zegt Beels aan onze redactie. “Je kunt vele kanten uit. Je zou ook recent afgestudeerde leerkrachten kunnen volgen, bijvoorbeeld.”

Diversiteit en files

Wie vandaag voor de klas staat, heeft het vaak niet onder de markt. De stad Antwerpen heeft dan nog haar specifieke problemen. Beels: “Denk maar aan de moeilijke bereikbaarheid door files en aan de diversiteit van de scholen. Dat schrikt mensen af, weliswaar niet altijd terecht. Door de krapte aan leerkrachten vallen er nog méér met ziekte uit, wat de tekorten verder versterkt.”

Zij-instromers

Daarom hoopt Beels dat de Vlaamse regering er nu echt werk van maakt. “In Antwerpen doen we al wat we kunnen: via mentoren die nieuwe leerkrachten begeleiden maar ook via Onderwijstalent (waarvoor de stad samenwerkt met VDAB, red.) dat inzet op het matchen van vacatures en aantrekken van zij-instromers. Dat zijn mensen die uit een andere sector komen. Belangrijk daarbij is dat ze hun anciënniteit kunnen meenemen. Maar ook de ‘hybride’ leerkracht mogen we niet vergeten. Die mensen geven dan deeltijds les en combineren dat met een andere baan.

Daarnaast moeten volgens Beels de lerarenopleidingen meer studenten aantrekken. Dat de planlast van een leraar omlaag moet, ligt voor de hand. Een cruciaal punt is werkzekerheid. Dat zou starters veel meer comfort bieden.