District geeft torens Tolhuis onvoldoende

De Antwerpse districtsraad geeft het voorontwerp voor twee torens op de Tolhuissite een onvoldoende. De raad is bezorgd over een gebrek aan inspraak en een te grote aantasting van de Antwerpse skyline op de Scheldekaaien.

"Ik zal alle opmerkingen bekijken. En over de architectuur is nog niets beslist", reageert schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).


De Tolhuissite ligt op de hoek van de Scheldekaaien en de Sint-Pietersvliet. Twee massieve bouwvolumes van respectievelijk 50 en 29 meter hoog deden de voorbije maanden veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Dat het ontwerp van architectenbureau Rapp + Rapp het zicht op de Sint-Pauluskerk zou beperken, stuitte op veel weerstand. De districtsraad leverde in januari al een kritisch advies af over de proces- en richtnota. Nu is er dus een negatief advies, met één stem overschot goedgekeurd door de districtsraad. Ook meerderheidspartij N-VA heeft bedenkingen. Ze wil voldoende kwaliteit op die plek.


Rob Van de Velde wijst erop dat het dossier Tolhuissite in een lange procedure zit. "Tussen de ontwikkelaars en de buurt lopen gesprekken. Binnenkort start een openbaar onderzoek. In deze fase spreek ik me niet uit over hoe de twee gebouwen er finaal zullen uitzien. Het is daar veel te vroeg voor. Een volume op een plan tekenen is wat anders dan de architectuur. Ook op de hoogten - 50 en 29 meter - wil ik me niet vastpinnen." (PHT)