Definitief ontwerp voor Blue Gate

Hoboken


Het definitief ontwerp voor Blue Gate Antwerp is klaar. Het gebied met braakliggende en verontreinigde gronden van het voormalige Petroleum Zuid wordt ontwikkeld tot een innovatief, duurzaam eco-effectief bedrijventerrein dat zich richt op watergebonden, slimme logistiek. Blue Gate Antwerp is een belangrijke ecologische schakel tussen de Hobokense polder en de Groene Singel. Het definitief ontwerp omvat onder andere een groene zone van 15 hectare, een veilige fietsverbindingen in het verlengde van de Scheldekaaien en een fiets- en wandelroute op de Lakweg langs de pijpleidingen. Blue Gate Antwerp wordt de thuis van bedrijven actief in innovatieve logistiek en in productie gebaseerd op principes van circulaire economie. De ontwikkeling van Blue Gate Antwerp verloopt in fases. Eind juni starten de saneringswerken. In het najaar worden de bestaande gebouwen op het terrein afgebroken. Aansluitend in 2018 volgt de aanleg van de weg en groenzone. (NBA)