Deens deelproject voor elektrische auto’s kiest als eerste stad buiten Scandinavië voor Antwerpen

Een auto van GreenMobility.
Een auto van GreenMobility. Een auto van GreenMobility.
Het Deense autodeelproject GreenMobility komt in april naar Antwerpen. Het bedrijf start met 200 à 225 elektrische deelwagens. Het proefproject zal een jaar lopen. Wordt het positief geëvalueerd, dan breidt het bedrijf zijn vloot uit naar 475 auto’s. “Dit is de eerste stad buiten Scandinavië waar GreenMobility zich vestigt”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Om het autodelen in Antwerpen te stimuleren wil de stad nieuwe initiatieven ondersteunen en nieuwe technieken uittesten. “In GreenMobility zien we hiervoor een geschikte partner”, zegt Kennis. “Dat het gaat om honderd procent elektrische wagens is een doorslaggevend argument.”

GreenMobility zal samenwerken met de Antwerpse taxisector, op het eerste gezicht grote concurrenten van elkaar. DTM Taxi zal zorgen voor het onderhouden van de auto’s en stelt zijn callcenter ter beschikking. Gedelegeerd bestuurder van DTM Taxi, Steve Van Avermaet: “We stellen vast dat de Antwerpenaar zich meer en meer op verschillende manieren aan het verplaatsen is en nieuwe deelsystemen spelen hierop in. Greenmobility heeft een sterke focus op klantentevredenheid en biedt een gebruiksvriendelijk, flexibel systeem aan. Een freefloating autodeelsysteem met kleine elektrische stadsauto’s positioneert zich perfect tussen het openbaar vervoer en deelsystemen zoals deelsteps of de Velo’s, ideaal voor de middellange verplaatsingen in de stad dus.”

Eerste stad buiten Scandinavië

“De samenwerking van GreenMobility met de taxisector past in onze overtuiging dat het combineren van vervoersmodaliteiten voor steeds meer mensen vanzelfsprekend wordt”, zegt ook Kennis. “Dat GreenMobility na ervaringen in Denemarken, Zweden en Noorwegen nu voor Antwerpen kiest als eerste buitenlandse stad buiten Scandinavië om te investeren, toont aan dat onze stad op de Europese mobiliteitsmarkt een blikvanger is geworden.”

GreenMobility werd opgericht in 2016 in Kopenhagen en is vergelijkbaar met Poppy, maar zet wel voor honderd procent in op elektrische auto’s. Het project past dan ook binnen de visie van de lage-emissiezone in Antwerpen. Gebruikers zullen gemotiveerd worden om de elektrische wagens zelf op te laden als de capaciteit minder dan zestig procent bedraagt en ze zullen daar ook voor beloond worden. In Antwerpen zijn er op dit moment elf hotspots met laad- en parkeermogelijkheden voor elektrische deelwagens.

Naar 475 auto’s

De wagens zullen niet op vaste standplaatsen moeten worden geparkeerd en reserveren gebeurt via de smartphone. Tijdens de eenjarige proefperiode zal het project worden geëvalueerd om te bepalen of er een definitieve erkenning volgt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het aantal abonnees per wagen, het aantal ritten, de gemiddelde afstand en de gebruiksduur.

Bij een gunstige evaluatie van het proefproject zal de vloot vanaf het midden van het derde jaar systematisch groeien met 25 voertuigen per kwartaal tot 475 voertuigen in het vijfde jaar. Qua aantal gebruikers is het de doelstelling om te groeien van 15.000 à 20.000 gebruikers in het eerste jaar naar 60.000 gebruikers tegen het einde van het vijfde jaar.